CIKGU BM SMK COCHRANE

Dengan bahasa kita boleh memuliakan sesiapa sahaja. Berbahasalah dengan betul tanpa mengira tempat dan tujuannya.

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 100,000 times in 2013. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 4 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Tinggalkan komen »

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2014

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN DUA 2014

MIN

TARIKH

UNIT

KEMAHIRAN BAHASA

(Fokus utama/fokus sampingan)

KBAT/ i-THINK /

PEMETAAN EVIDENS

 1. 1.       

2-3/1/14

Khamis-Jumaat

Unit 1: Pelajar Cemerlang

 • Bacaan dan pemahaman

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama  
 • Peribahasa  

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

BIDANG ESTETIK

12.3   Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Melahirkan pendapat

 

 • Bubble map

 

 1. 1.      B1DL1E1
 2. 2.      B1DT1E1

 

 

 1. 2.       
6 -10/1/14 Unit 1: Pelajar Cemerlang

 

Bacaan dan pemahaman:

 • Kepentingan/cara-cara memupuk semangat perpaduan

 

 

 

Sistem Bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama  
 • Peribahasa hlm.9

 

 

Komsas

 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang. Aras 1 (iv). Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Menghasilkan komunikasi asli

 

 • Brace map

 

 1. 3.      B1DL1E1
 2. 4.      B1DT1E1
 3. 5.   B1BD1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 1. 3.       

13-17/1/14

Unit 1: Pelajar Cemerlang

Penulisan

 • Karangan jenis dialog: KaranganJenis Dialog  (Isu Semasa) m/s 9
 • Format Dialog m/s 237

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Ganti Nama hlm 19-20
 • Pembentukan Kata Nama hlm 110 dan 120

 

Komsas

 • Sajak Persahabatan
BIDANG INTERPERSONAL

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  Aras 1 (v). Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 2 (i). Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv). Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (v)Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan penggunaan dalam karya

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Menilai pendapat
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Multi-flow-map

 

 1. 6.      B2DB1E1
 2. 7.      B3DL1E1
 3. 8.   B2DL1E1
 4. 9.   B3DB1E1

 

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 • Menggambarkan situasi

 

 

 1. 4.       

20-24/1/14

Unit 2: Merentas Desa  

Penulisan

 • · Surat kiriman tidak rasmi hlm. 21

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama Majmuk hlm. 121
 • Imbuhan Kata Majmuk hlm. 122
 • Kosa kata/istilah hlm. 15
 • Peribahasa hlm. 17

 

 

Komsas

 • Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan)

 

BIDANG INTERPERSONAL

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i). Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas kritis dan kreatif. Aras 1(i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. (ii)Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk mengemukakan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.5Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah  dihasilkan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Tree map

 

 1. 10.  B2DB1E1
 2. 11.  B2DL1E1
 3. 12.  B3DL1E2
 4. 13.  B4DL1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

 1. 5.       

27/1/14 Thaipusam

28 – 31/1/14

Unit 2: Merentas Desa  

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama Ganda hlm. 139
 • Kata Kerja Transitif hlm. 28
 • Kata Kerja Transitif Pasif hlm. 29

 

Komsas

 •  Raja Muda

 

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1(iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1(v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Tree map

 

 1. 14.  B2DB1E1
 2. 15.  B2DL1E1
 3. 16.  B3DL1E2
 4. 17.  B4DL1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Menilai tindakan secara kritis

 

 

 

 1. 6.       

3 /1/14

Hari Wilayah

4 – 7/2/14

Unit 3: Sahabat Remaja

Penulisan

 • Surat Kiriman Rasmi

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Dasar hlm. 178

Pola FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

 

Komsas

 • Anak Penggunting Rambut
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii)Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian

 

 • Bubble map

 

 1. 18.  B3DL1E1
 2. 19.  B5DL1E1
 3. 20.  B5DT1E1
 4. 21.  B5DL1E2

 

 • Membuat penilaian tentang nilai yang dibawa dalam genre sastera

 

 1. 7.       

10-14/2/14

Unit 3: Sahabat Remaja

Penulisan

 • Karangan Respons Terbuka 2: Karangan gambaran hlm. 17

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Kerja Tak Transitif hlm. 38
 • Pembentukan Kata Kerja hlm 91

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 1-2:

-Sinopsis

-Tema

-Persoalan

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. Aras 1 (v) Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Melahirkan pendapat
 • Mengarang karangan gambaran

 

 • Bubble map

 

 1. 22.  B3DL1E1
 2. 23.  B5DL1E1
 3. 24.  B5DL1E2

 

 • Menilai pendapat
 • Membuat keputusan
 1. 8.       

17-21/2/14

Unit 4: Makanan dan Kesihatan

Penulisan

 • Menulis rumusan (menilai maklumat daripada bahan bacaan)

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Jenis-jenis Frasa hlm 167
 • Gaya bahasa hlm. 44-45
 • Laras bahasa hlm. 47

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 3-4

-Watak dan perwatakan

-latar

BIDANG INTERPERSONAL

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (ii). Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim berdasarkan teks.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. Aras 1 (iii). Mengemukakan jenis, siri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 • Merumuskan maklumat
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. 25.  B3DT1E1
 2. 26.  B3DT1E2
 3. 27.  B4DT1E2
 4. 28.  B5DT1E2
 5. 29.  B5DB1E1
 6. 30.  B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 1. 9.       

24 – 28/2/14  

Unit 4: Makanan dan Kesihatan

Penulisan

 • Karangan berpadukan bahan rangsangan 4: Merumuskan carta, pengambilan makanan yang seimbang hlm. 34

Sistem bahasa

 • Aspek gaya bahasa hlm. 57

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 5-6

-Latar

-Plot

 

BIDANG INTERPERSONAL

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1(i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya-pengucapan yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv) Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

BIDANG ESTETIK

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.  Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya. Aras 2 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Tree map

 

 1. 31.  B3DT1E1
 2. 32.  B3DT1E2
 3. 33.  B4DL1E1
 4. 34.  B6DT1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Menilai tindakan secara kritis

 

 

 1. 10.   

3 – 7/3/14

 

Unit 5: Nikmat Kemerdekaan

 • Bacaan dan pemahaman: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46

Sistem Bahasa

 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

-plot

-Teknik plot

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii)Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama asa hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.2 Menceritakan aspek yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak. . Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. 35.  B4DB1E1
 2. 36.  B5DT1E1
 3. 37.  B6DL1E1

 

 • Menyatakan semula
 1. 11.   

10 – 14/3/14 

Unit 6: Kasih Sayang  

Penulisan

 • Karangan respons terbuka: Menulis cerpen (cereka) hlm. 58

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Adjektif hlm. 51
 • Ragam Ayat (4 Ragam Ayat)
 • Ayat Penyata
 • Kata tugas: Kata penyambung ayat hlm. 59

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 9-10 -Gaya bahasa
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim, homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapatkan penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membincangkan teks, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

12.2Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mengembangkan imaginasi

 

 • Flow map

 

 1. 38.  B2DL1E1
 2. 39.  B6DL1E1
 3. 40.  B6DB1E2

 

 • Mengklasifikasikan maklumat
 1. 12.   

17 – 21/3/14

Unit 7: Industri Sukan di Malaysia

 • Bacaan dan pemahaman 6: Petikan tentang kepentingan bersukan

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Sendi Nama hlm 97-99
 • Kata Praklausa

-Kata Seru hlm. 70

-Ayat Seruan hlm. 210

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 11-12

-Nilai

-pengajaran

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv). Mengajuk soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Memanipulasi maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. 41.  B5DL1E1
 2. 42.  B6DL1E1
 3. 43.  B6DB1E1
 4. 44.  B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang nilai dan pengajaran yang dibawa dalam genre sastera

 

 

 

 

24-29 /3/14

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

 
 1. 13.   

31 /3/14 –

4/4/14

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan : Langkah-langkah mengawal penyakit bawaan vektor

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata perintah hlm. 71
 • Ayat perintah hlm. 211
 • Bidalan hlm. 83

Komsas

 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Memanipulasi maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. 45.  B2DB1E1
 2. 46.  B3DL1E1
 3. 47.  B6DL1E1
 4. 48.  B6DB1E2

 

 • Menyatakan semula
 • Menilai tindakan yang dilakukan
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 14.   

7-11/4/14

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73

Penulisan

 • Karangan jenis pendapat

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tanya hlm 70
 • Ayat Tanya
 • Kata Kerja hlm. 75

Komsas

 • Pantun Empat Kerat (Agama)
BIDANG INTERPERSONAL

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i)   isi dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.Aras 1 (ii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 

 

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. 49.  B6DL1E1
 2. 50.  B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

 1. 15.   

14-18/4/14

Unit 9: Keunikan Seni Warisan

Penulisan

 • Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104

Komsas

 • Sajak Hari Guru

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Mengarang sebuah rencana
 • Membuat generalisasi

 

 • Double bubble map
 1. 51.  B1DL1E1
 2. 52.  B1DB1E1
 3. 53.  B1DT1E1
 4. 54.  B3DB1E1
 5. 55.  B5DL1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

 1. 16.   

21-25/4/14

Unit 9: Keunikan Seni Warisan

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104

Komsas

 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. 56.  B1DL1E1
 2. 57.  B1DB1E1
 3. 58.  B1DT1E1
 4. 59.  B4DB1E1
 5. 60.  B4DB1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

 

 1. 17.   

28/4/14 – 2/5/14

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan

 • Ringkasan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72

Komsas

 • Cerpen Capa Rengat

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Bubble map

 

 1. 61.   B4DT1E1
 2. 62.  B5DT1E1
 3. 63.  B6DT1E1
 4. B6DB1E2

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 18.   

5-9/5/14

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan hlm. 94

 • Rumusan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72

Komsas

 • Drama Hemodialisis
BIDANG INTERPERSONAL

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan kata, sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. Aras 2 (i) Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan bahan edaran yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menukar bentuk penyampaian maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. 65.  B4DT1E1
 2. 66.  B5DT1E1
 3. 67.  B6DT1E1
 4. B6DB1E2

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 1. 19.   

12-16/5/14

Unit 11:  Peristiwa Bersejarah hlm. 106

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 9: Peta minda Kepentingan mempelajari mata pelajaran Sejarah.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata perintah
 • Kata pembenar
 • Perumpamaan hlm.105

Komsas

 • Syair Nasihat
BIDANG INTERPERSONAL

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Bubble map

 

 1. 69.  B2DT1E1
 2. 70.  B2DT1E2
 3. 71.  B5DL1E2
 4. 72.  B5DB1E2
 5. 73.  B6DB1E2

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 1. 20.   

19-23/5/14

UJIAN SELARAS

PERTENGAHAN TAHUN

 
 1. 21.   

26-276/14

UJIAN SELARAS

28 HINGGA 15 JUN 2014 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 1. 22.   

16 -20/6/14

 

Unit 12: Yang Indah itu Bahasa hlm. 113

 • Karangan respons terbuka: Menulis karangan pendapat; Kepentingan teknologi maklumat dalam memajukan negara hlm. 119

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata penguat
 • Kata sendi nama

Komsas

 • Hikayat Inderaputra
BIDANG INTERPERSONAL

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Menganalisis maklumat

 

 • Multi -Flow Map

 

 

 1. 74.   B4DB1E4
 2. 75.  B5DL1E1
 3. 76.  B5DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 23.   

23-27/6/14

Unit 13: Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa hlm. 124

Bacaan dan pemahaman

 • Latihan /bahan perbincangan: Peta minda sumbangan Angkatan Tentera Malaysia hlm. 126.

Sistem bahasa

Tatabahasa 

 • Kata penegas
 • Kata naïf

Komsas

 • Cerpen Capa Rengat

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1 (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mengarang sebuah rencana
 • Membuat generalisasi

 

 • Double bubble map

 

 1. 77.  B4DL1E2
 2. 78.  B5DB1E1
 3. 79.  B4DB1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 1. 24.   

Ahad 29/6/14 Awal Ramadan

 

 30/6/14 -4/7/14

 

 

 

Unit 14: Indahnya Negaraku

Bacaan dan pemahaman

 • Karangan berangsangan carta pai hlm. 136

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Penjodoh bilangan hlm. 117
 • Kata arah
 • Kata pemeri

Komsas

 • Cerpen Dendam
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (ii)

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. Aras 2  (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

 • Mengesan isi tersurat dan isi yang tersirat dalam bahan bacaan
 • Membina  ayat sendiri yang gramatis

 

 • Bubble Map

 

 

 1. 80.   B5DL1E1
 2. 81.  B6DB1E1
 3. 82.  B6DL1E1

 

 • Menyatakan tema dan persoalan sesebuah karya sastera

 

 1. 25.   

7-11 /7/14

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang

Bacaan dan pemahaman

 • Pemahaman petikan kemakmuran Sarawak

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Penyata
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Kata bilangan

Komsas

 • Drama Inflakasta

 

BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Mengguna kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Flow- map

 

 1. 83.  B1DL1E1
 2. 84.  B4DL1E1
 3. 85.  B4DB1E1
 4. 86.  B6DT1E1

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 26.   

14-18/7/14

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang

Pnulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 11: Gambar foto hlm. 42.

Sistem bahasa

 • Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca hlm. 128
 • Perbilangan hlm 130
 • Kosa kata/istilah hlm. 125

Komsas

 • Drama Inflakasta
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.

2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.1  Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Menganalisis maklumat

 

 • Multi -Flow Map

 

 1. 87.  B1DL1E1
 2. 88.  B4DL1E1
 3. 89.  B4DB1E1
 4. 90.  B6DT1E1

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

 1. 27.   

21-25 /7/14

Unit 16: Teknologi Binaan

Penulisan

 • Karangan respons terbuka 9: Menulis karangan perbahasan/perbincang-an hlm. 144

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Perintah hlm. 211
 • Ayat Nafi hlm. 221

Komsas

 • Syair Perang Saudara Pahang

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.5 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.5 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Bubble map

 

 1. 91.  B2DB1E1
 2. 92.  B4DL1E1
 3. 93.  B6DT1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 28.   

28 – 29/7/14

Cuti Hari Raya Puasa

30 – 1/8/14

Unit 16: Teknologi Binaan

Penulisan

 • Ringkasan dan pemahaman: Langkah-langkah mengembalikan keseimbangan ekosistem di Kuala Lumpur hlm. 157.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Pembentukan Kata Adjektif hlm 148-151

Komsas

 • Sajak Ketenangan
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Bubble map

 

 1. 94.  B2DB1E1
 2. 95.  B4DL1E1
 3. 96.  B6DT1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 1. 29.   

4-8 /8/14

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.

 • Bacaan dan pemahaman/Bahan Petikan Pelabuhan Melaka hlm 161-162.
 • Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca.

Komsas

 • Hikayat Anggun Cik Tungal
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

7.7 BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Tree Map

 

 1. 97.  B3DL1E1
 2. 98.  B4DL1E1
 3. 99.  B4DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 30.   

11-15/8/14

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.

Penulisan

 • Menghasilkan karya kreatif:  Cerpen/Sajak

Sistem bahasa

 • Ungkapan menarik

Komsas

 • Hikayat Anggun Cik Tungal

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersurat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.4Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

 • Mengarang sebuah karya kreatif yang menarik

 

 • Brace Map

 

 

 1. 100.    B3DT1E1
 2. 101.    B5DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 31.   

18-22/8/14

Unit 18: Herba Malaysia hlm. 174

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis

Komsas

 • Cerpen Maaf Kupinta
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 • Menilai maklumat
 • Membuat rumusan

 

 • Bubble Map

 

102. B4DT1E1

103. B5DT1E1

104. B6DT1E1

105. B6DB1E2

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 1. 32.   

25-29/8/14

Unit 19: Sungai Khazanah Berharga hlm. 181.

Bacaan dan pemahaman

 • Menilai maklumat / Menulis rumusan

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Jenis-jenis Frasa: Latihan pengukuhan hlm. 167.
 • Ayat laras klasik hlm. 168-169.

Komsas

 • Cerpen Gema Sepi Gadis Genius
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Menganalisis maklumat
 • Membuat inferens

 

 • Double Bubble Map

 

 1. 106.    B2DL1E1
 2. 107.    BDDL1E1
 3. 108.    B5DL1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 1. 33.   

1-5/9/14

Unit 20: Industri Pembuatan Bot dan Perahu hlm. 192.

 • Aktiviti pemahaman hlm. 192-193.

Sistem bahasa

 • Mengolah ayat hlm. 177.
 • Ayat Dasar (Latihan pengukuhan)
 • Simpulan bahasa hlm. 173.

Komsas

 • Sajak Burung-burung Pagi
BIDANG INTERPERSONAL.

2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema- persoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Menganalisis maklumat
 • Membuat inferens

 

 • Bubble Map

 

 1. 109.    B2DL1E1
 2. 110.    B5DL1E1
 3. B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 1. 34.   

8-12 /9/14

Unt 21: Bintang di Lautan

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

 • Kosa kata/istilah
 • Laras bahasa
 • Memurnikan karya

Komsas

 • Sajak Laut

 

BIDANG INTERPERSONAL

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi, metafora, simile dan personifikasi. Aras 3 (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 • Menilai maklumat
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Multi-Flow Map
 1. 112.    B2DL1E2
 2. 113.    B3DL1E2
 3. 114.    B4DL1E1
 4. 115.    B5DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 35.   

22-26/9/14

Unit 22: Meniti Alaf Siber

Bacaan dan pemahaman

 • Menjawab soalan pemahaman
 • Menulis karya  bukan kreatif 
 • Memberi komen

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Penjodoh Bilangan hlm. 201
 • Ayat Pasif hlm. 199.

Komsas

 • Syair Mendapat Gemala Naga
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 • Mengemukakan hujah
 • Membuat keputusan

 

 • Tree map

 

 1. 116.          B1DB1E1
 2. 117.          B5DT1E1
 3. 118.          B6DT1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

15-21/9/14

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2 : 13 HINGGA 21 SEPTEMBER 2014

 

 1. 36.   

29/9/14 – 3/10/14

Unit 23: Angkasa Raya

 • Penulisan karangan pendapat/fakta

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata penegas
 • Ayat Nafi
 • Ayat majmuk gabungan

Komsas

 • Sajak Warkah kepada Generasi
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Menilai maklumat
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Multi-Flow Map
 1. 119.    B2DL1E2
 2. 120.    B3DL1E2
 3. 121.    B4DL1E1
 4. 122.    B5DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 37.   

6- 7/10/13

Hari raya Qurban

8 – 10/10/14

Unit 24: Salam Perpisahan

Penulisan

 • Mengarang pantun perpisahan hlm. 239.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat majmuk pancangan

Komsas

 • Cerpen Warkah daripada Ibu
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mencipta pantun 
 • Mereka bentuk gaya penyampaian maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. 123.    B4DT1E1
 2. 124.    B5DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 38.   

13-17/10/14

 

UJIAN SELARAS AKHIR TAHUN

 
 1. 39.   

20-24/10/14

 

23/10 Deepavali

 

Unit 24: Salam Perpisahan

Penulisan

 • Mengarang puisi. 239.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat majmuk pancangan

Komsas

 • Drama di Sini Bakti Bersemadi
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat..

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Menganalisis maklumat
 • Mencipta puisi

 

 • Bridge map

 

 

 1. 125.    B6DT1E1
 2. 126.    B6DT1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 40.   

27-31/10/14

 

  MENGEMBALIKAN KERTAS JAWAPAN UJIAN SELARAS

 
 1. 41.   

3-7/11/14

 

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

 

 1. 42.   

10-14/11/14

 

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

 

 1. 43.   

17-21/11/14

 

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

 

 

22/11/2014

SABTU

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

 

Disediakan oleh

 

………………………………………………………………

MATIN ANAK BAJI

 

Disemak dan disahkan oleh

………………………………………….

WAN NURA BT WAN HUSSIN

Guru Kanan Bidang Bahasa

 

3 Komen-komen »

Rancangan Pelajaran Tahunan PJPK Tingkatan 2 2014

 

29/9/14 – 3/10/14

1. KeselamatanAkta dan Undang-undang:(i) Akta perlindungan kanak-kanak(ii) Jenis penderaan:

(iii) Agensi bagi perlindungan kanakkanak:

(iv) Peranan agensi

Aras 1

 • Menyatakan jenis penderaan kanak-kanak.
 • Menyatakan akta perlindungan kanakkanak.

Aras 2

 • Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

Aras 3

 • Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.
  
 1. B1 DK3 E1
 2. B2 DK4 E1

8-12/9/14

(d) Pergerakan KreatifMaksud pergerakan kreatifTema pergerakan :(i) Tema 5

 • Penyesuaian terhadap rakan.

(ii) Tema 6

 • Penggunaan tubuh badan sebagai alat.

(iii) Tema 7

 • Lapan lakuan daya asas.

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif.
 • Melakukan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.

Aras 3

 • Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima, enam dan tujuh.
 • Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif
 • Kerjasama
 • Kegigihan
 • Kesabaran
 

13-21/9/14

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

22-26/9/14

(c) Gimnastik PendidikanGimnastik pendidikan Tema gimnastik pendidikan :(i) Tema 3

 • Kesedaran masa

(ii) Tema 4

 • Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan

(iii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan.
 • Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 3

 • Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema.
 • Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.
 • Bertanggungjawab
 • Berhati-hati
 1. B2 DJ4 E1
 2. B4 DJ3 E1

29/9/14-

3/10/14

4. Rekreasi(a) Rekreasi(i) Orienteering(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Menyatakan maksud orienteering.
 • Menggunakan kompas.

Aras 2

 • Menggunakan kompas untuk mencari bearing.
 • Menggunakan kompas untuk mencari objek.

Aras 3

 • Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Jujur
 • Amanah
 • Bertanggungja-wab
 
 1. B1 DJ4 E1
 2. B5 DJ3 E1

6-10/10/14

1. PengurusanPengurusan alatan sukan dan permainan(i) Penyemakan stok Aras 1

 • Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

Aras 2

 • Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.

Aras 3

 • Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.
 • Bekerjasama
 • Kreatif
 • Berdisiplin
 1. B3 DJ3 E1

 

 

13-17/10/14

UJIAN SELARAS AKHIR TAHUN 2014 UNTUK SUBJEK TERAS  

20-24/10/14

2. Pertolongan cemas(i) Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S

 • T = Talk (Bertanya)
 • O = Observe (Perhati)
 •  T = Touch (Sentuh)
 • A = Active (Bergerak Aktif)
 • P = Passive (Bergerak Pasif)
 • S = Skills (Kemahiran)
Aras 1

 • Menjelaskan prinsip dan prosedur pertolongan cemas T.O.T.A.P.S.

ARAS 2

 • Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S.

ARAS 3

 • Menunjukcara pelaksanaaan prosedur
 • T.O.T.A.P.S.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
 1. B3 DK3 E1
 2. B4 DK1 E1

 

27-30/10/14

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan(i) Insentif dalam sukan dan permainan

 • jenis dan kesan

(ii) Sosiobudaya:

 • pemilihan permainan
 • pakaian
  • Idola
Aras 1

 • Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan.

Aras 2

 • Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan.
 • Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan.

Aras 3

 • Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.
 • Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu sukan dan permainan.
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
 1. B1 DJ5 E1
 2. B2 DJ6 E1
 3. B5 DJ4 E1

 

3-7/11/14

3. Etika

 • Maksusd etika dalam sukan  dan permainan Permainan bersih (fair play )

(i) Amalan permainan bersih (atlit)

(ii) Semangat kesukanan (atlit).

Aras 1

 • Menyatakan maksud etika dalam sukan.

Aras 2

 • Menyatakan amalan permainan bersih
 • Menyatakan maksud semangat kesukanan.

Aras 3

 • Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan.
 • Mencatatkan maksud etika dalam sukan.
 • Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan.
 • Bekerjasama
 • Kreatif
 • Berdisiplin
 1. B1 DJ5 E2

 

10-14/11/14

Mengemas kini evidens murid

 

17-21/11/14

Mengemaskini fail dan rekod PBS murid

 

22/11/14

CUTI AKHIR TAHUN

 

 

Disediakan oleh

 

………………………………………….

MATIN ANAK BAJI

 

 

 

Disemak dan disahkan oleh

 

………………………………………….

SITI SAUFUR BT OSMAN

Guru Kanan Bidang Kemanusiaan

 

 
8 Komen-komen »

Rumusan RPT BM Tingkatan 2 2013

Rumusan Rancangan Pelajaran Tahunan  

Bahasa Malaysia Tingkatan Dua  

Tahun 2013

MING

TARIKH

UNIT/TEMA

TATABAHASA

KOMSAS

CATATAN

Penilaian (Evidens / Instrumen )

1

2-4/1/13

Unit 1: Pelajar CemerlangKarangan Respons Terbuka 1: Menulis Dialog antara dua orang sahabat tentang isu semasa.
 • Kata Nama hlm. 10
 • Peribahasa hlm.9
Pantun Dua Kerat (Nasihat)  

2

7-11/1/13

Pemahaman Pantun Empat Kerat(Muhibah dan perpaduan)Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan 2: Peta minda: Kepentingan/cara-cara memupuk semangat perpaduan
 • Kata Ganti Nama hlm 19-20
 • Pembentukan Kata Nama hlm 110 dan 120
Pantun Empat Kerat (Muhibah dan perpaduan)  

3

14-18/1/13

Unit 2  Merentas Desa hlm. 12Ringkasan dan pemahaman 1:Surat kiriman tidak rasmi hlm. 21
 • Kata Nama Majmuk hlm. 121
 • Imbuhan Kata Majmuk hlm. 122
 • Kosa kata/istilah hlm. 15
 • Peribahasa hlm. 17
Sajak Persahabatan 1.      B1 DL1 E1
2.      B1 DB1 E1
 
 

4

21-25/1/13

Unit 2  Merentas Desa hlm. 12Karangan Respons Terbuka 2: Karangan gambaran hlm. 17
 • Kata Nama Ganda hlm. 139
 • Kata Kerja Transitif hlm. 28
 • Kata Kerja Transitif Pasif hlm. 29
Prosa Tradisi: Raja Muda  
 

5

28/1/13 – 1/2/13

 

Unit 3  Sahabat Remaja hlm. 21Karangan berpandukan bahan rangsangan 3: Peranan ibu bapa mendidik anak-anak hlm.27
 • Ayat Dasar hlm. 178

Pola FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

Prosa Tradisi: Raja Muda 3.      B1 DT1 E1

6

4-8/2/13

Petikan Rencana MyKad hlm. 29Ringkasan dan pemahaman 2: Kelebihan atau kekurangan MyKad
 • Kata Kerja Tak Transitif hlm. 38
 • Pembentukan Kata Kerja hlm 91
 • Kata kerja terbitan hlm. 92
Novel Wira Persona Avatari Bab 1-2:

 • Sinopsis
 • Tema
 • Persoalan
 

7

11-15/2/13

Unit 4  Makanan dan Kesihatan hlm. 32Karangan respons terbuka 3: Karangan fakta hlm. 35
 • Jenis-jenis Frasa hlm 167
 • Gaya bahasa hlm. 44-45
 • Laras bahasa hlm. 47
Novel Wira Persona Avatari Bab 3-4

 • Watak dan perwatakan
 

 8

18-22/2/13

Unit 4:Makanan dan KesihatanKarangan berpadukan bahan rangsangan 4: Merumuskan carta, pengambilan makanan yang seimbang hlm. 34
 • Aspek gaya bahasa hlm. 57
Novel Wira Persona Avatari Bab 5-6

 • Latar
 • Plot
4.      B2 DL1 E1
5.      B2 DB1 E1  

9

25/2/13 – 1/3/13

Unit 5: Nikmat KemerdekaanRingkasan dan pemahaman 5: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46
 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190
Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

 • Teknik plot

 

  

10

4-8/3/13

Unit 5: Nikmat KemerdekaanRingkasan dan pemahaman 5: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46
 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190

 

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

-Teknik plot

 

 

 

  10/3/2012 hingga  18/3/2012

Cuti Pertengahan Penggal 1

 

 11

 

11-15/3/13  Unit 6: Kasih Sayang hlm. 55Karangan respons terbuka 4: Menulis cerpen (cereka) hlm. 58
 • Kata Adjektif hlm. 51

Ragam Ayat (4 Ragam Ayat)

 • Ayat Penyata
 • Kata tugas: Kata penyambung ayat hlm. 59
Novel Wira Persona Avatari Bab 9-10

 • Gaya bahasa
 

12

18-22/3/13 Unit 7: Industri Sukan di Malaysia hlm. 66Ringkasan dan pemahaman 6: Petikan tentang kepentingan bersukan
 • Kata Sendi Nama hlm 97-99

Kata Praklausa

-Kata Seru hlm. 70

 • Ayat Seruan hlm. 210
Novel Wira Persona Avatari Bab 11-12

 • Nilai
 • pengajaran
 

13

1-4/4/13

 

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73Karangan berpandukan bahan rangsangan 6: Langkah-langkah mengawal diabetis/demam denggi hlm. 76-77
 • Kata perintah hlm. 71
 • Ayat perintah hlm. 211
 • Bidalan hlm. 83
Cerpen: Anak Penggunting Rambut

 • Sinopsis
 • Tema dan Persoalan
 

14

 

8-12/4/13

 

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73Ringkasan dan pemahaman 7:Cara-cara mengawal penyakit yang berpunca daripada vektor.
 • Kata Tanya hlm 70
 • Ayat Tanya
 • Kata  Kerja hlm. 75
Cerpen: Anak Penggunting Rambut

 • Watak dan perwatakan
6.      B2 DT1 E1
7.      B2 DT1 E2

15

15-19/4/13

 

Unit 9: Keunikan Seni Warisan hlm. 84Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88
 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104
Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

 • Sinopsis
 • Tema dan persoalan
 

16

22-26/4/13

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan hlm. 94Ringkasan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja
 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72
Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

 • Nilai
 • Pengajaran
 

17

29/4/13 – 3/5/13

Unit 11:  Peristiwa Bersejarah hlm. 106Karangan berpandukan bahan rangsangan 9: Peta minda Kepentingan mempelajari mata pelajaran Sejarah.
 • Kata perintah
 • Kata pembenar
 • Perumpamaan hlm.105
Drama Inflakasta

 • Tema
 • Persoalan
8.      B3 DL1 E1
9.      B3 DL1 E2
 
 

18

6-10/5/13

Unit 12:Yang Indah itu Bahasa hlm. 113Karangan respons terbuka 8: Menulis karangan pendapat; Kepentingan teknologi maklumat dalam memajukan negara /kemahiran menulis syair hlm. 119
 • Kata penguat
 • Kata sendi nama
Drama Inflakasta

 • Plot
 • Gaya bahasa
 • Nilai dan pengajaran
10.  B3 DB1 E1
11.  B3 DB1 E2
 

19

13-17/5/13

Unit 13: Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa hlm. 124Latihan /bahan perbincangan: Peta minda sumbangan Angkatan Tentera Malaysia hlm. 126.
 • Kata penegas
 • Kata nafi
Prosa Tradisi Inderaputera

 • Tema
 • Persoalan
 • Plot
 

20

20-24/5/13

Ditetapkan oleh LPM
 • Ujian PBS/Pentaksir Pusat

2 minggu

LPM

 

25/5/13- 9/6/13

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN  

21

10-14/6/13

Unit 14: Indahnya Negaraku 132Latihan Pemahaman petikan hlm 132/140: Karangan berangsangan carta pai hlm. 136
 • Penjodoh bilangan hlm. 117
 • Kata arah
 • Kata pemeri
Prosa Tradisi Inderaputera

 • Watak dan perwatakan
 • Plot
 

22

17-21/6/13

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang hlm. 142Pemahaman petikan kemakmuran Sarawak hlm. 143.Karangan respons terbuka 9: Menulis karangan perbahasan/perbincangan hlm. 144.
 • Ayat Penyata
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Kata bilangan
Drama di sini Bakti Disemadi

 • Tema dan persoalan
 • Plot
12.  B3 DT1 E1
13.  B3 DT1 E2

23

 

23-27/6/13

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang hlm. 142Karangan berpandukan bahan rangsangan 11: Gambar foto hlm. 42.
 • Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca hlm. 128
 • Perbilangan hlm 130
 • Kosa kata/istilah hlm. 125
Drama di sini Bakti Disemadi

 • Gaya bahasa
 • Nilai dan pengajaran
14.  B4 DL1 E1
15.  B4 DL1 E2

24

1-5/7/13

Karangan berpandukan bahan rangsangan: Menukarkan maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang dibaca kepada bentuk grafik atau sebaliknya dengan lengkap.
 • Ayat Perintah hlm. 211
 • Ayat Nafi hlm. 221
 • Sajak Ketenangan
16.  B4 DB1 E1
17.  B4 DT1 E1

25

8-12/7/13

Unit 16: Teknologi Binaan hlm. 152Ringkasan dan pemahaman 10:Langkah-langkah mengembalikan keseimbangan ekosistem di Kuala Lumpur hlm. 157.
 • Pembentukan Kata Adjektif hlm 148-151
 • Menghubungkaitkan maklumat tersirat daripada bahan yang dibaca dengan pelbagai bahan bacaan lain.
 • Syair Perang Saudara di Pahang
 • Sajak Burung-burung Pagi
18.  B5 DL1 E1
19.  B5 DL1 E2

26

15-19/7/13

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.Latihan pemahaman/Bahan Petikan Pelabuhan Melaka hlm 161-162.
 • Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca.
Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) 20.  B5 DB 1 E1
21.  B5 DB 1 E2

27

22-26/7/13

Menghasilkan karya kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik. Cerpen/Sajak
 • Ungkapan menarik
Hikayat Anggun Cik Tunggal 22.  B5 DT1 E1

28

29/8/13 – 2/8/13

Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik. Menulis rencana
 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis
Hikayat Anggun Cik Tunggal 23.  B5 DT1 E2

29

12-16 /8/13

Unit 18: Herba Malaysia hlm. 174Karangan berpandukan bahan rangsangan: Kepentingan hutan
 • Pembentukan perkataan baharu:Imbuhan pinjaman hlm. 159.
Gema Sepi Gadis Genius  

30

19-23/8/13

Unit 19: Sungai Khazanah Berharga hlm. 181.Pemahaman petikan hlm. 181: Karangan respons terbuka: Menulis Syarahan cara-cara memelihara kebersihan sungai.
 • Jenis-jenis Frasa: Latihan pengukuhan hlm. 167.
 • Ayat laras klasik hlm. 168-169.
Cerpen Warkah daripada Ibu  
24.  B6 DL1 E1

31

26-30/8/13

Unit 20:Industri Pembuatan Bot dan Perahu hlm. 192.Aktiviti pemahaman hlm. 192-193.
 • Mengolah ayat hlm. 177.
 • Ayat Dasar (Latihan pengukuhan)
 • Simpulan bahasa hlm. 173.
Cerpen Capa Rengat 25.  B6 DB1 E1

32

2-6/9/13

 

Unt 21: Bintang di LautanRingkasan dan pemahaman
 • Kosa kata/istilah
 • Laras bahasa
 • Memurnikan karya
 • Menulis puisi
Pantun Empat Kerat (Agama) 26.  B6 DB1 E2

33

9-13/9/13

Unit 22: Meniti Alaf Siber hlm. 213.Menjawab soalan pemahaman

Menulis karya fiksyen sains hlm. 215.

 • Memberi komen
 • Penjodoh Bilangan hlm. 201
 • Ayat Pasif hlm. 199.
Sajak Hari Guru  

34

16-20/9/13

Unit 23:Angkasa RayaMenjawab soalan pemahaman

Menyenaraikan maklumat hlm. 228.

Menulis karangan perbahasan hlm. 222.

 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Ayat PPerintah hlm. 211
Drama Hemodialisis  

35

23-27/9/13

Menyunting kesalahan kata dan ayat dalam sesebuah karya.
 • Pantun nasihat
 • Kata penegas
 • Ayat naïf
 • Kesalahan kata dan ayat
Drama Hemodialisis 27.  B6 DT1 E1

36

60/9/13 – 4/10/13

Unit 24: Saalam Perpisahan hlm. 231.Mengarang pantun perpisahan hlm. 239.
 • Ayat majmuk gabungan
Sajak Laut  

37

7-11/10/13

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Ayat majmuk pancangan
 • Kesalahan kata dan ayat
Syair Mendapat Gemala Naga 28.  B6 DT1 E2
 

38

14-18/10/13

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Kesalahan bahasa
Sajak Warkah Kepada Generasi  

39

21-25/10/13 –

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Ayat majmuk pancangan
 • Kesalahan kata dan ayat

 

Syair Mendapat Gemala Naga   

40

28/10/13 – 1/11/13

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Kesalahan bahasa

 

Sajak Warkah Kepada Generasi  

41

4-8/11/13

Pentaksiran Pusat

     

42

11-15/11/13

  Pentaksiran Pusat

 

 

 

43

16/11/13

CUTI AKHIR TAHUN

 

 

 

//

2 Komen-komen »

Rumusan Rancangan Pelajaran Tahunan PJPK Tingkatan 2 2013

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR,

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)

RUMUSAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN, TINGKATAN DUA

TAHUN 2013

MIN

TARIKH

TUNJANG

TAJUK

EVIDENS

 2-4/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGAAN

 1. Kesihatan diri

Amalan pemakanan yang tidak sihat

1.       B1 DK1 E1
2.       B2 DK1 E1
3.       B2 DK1 E2

7-11/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

 1. Kesihatan diri

Kesan amalan pemakanan yang tidak sihat

4.       B6 DJ1 E1

14-18/1/13

PJ

KECERGASAN FIZUKAL

(a)     Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) 5.       B2 DJ1 E1
6.       B3 DJ1 E1

21-25/1/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(b) Daya Tahan Otot

28-31/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGAAN

2. Kekeluargaan 7.       B2 DK2 E1

B1 DJ1 E1

4-8/2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(c) Kekuatan Otot

11-15 /2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(d) Komposisi Badan 8.       B3 DJ1 E2
9.       B4 DJ1 E2

18-22 /2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(e) Kuasa

25/2/13-1/3/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

1. Pemakanan 10.   B1 DK2 E1
11.   B2 DK3 E1
12.   B3 DK1 E1

4-8/3/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(f) Kelajuan 13.   B4 DJ1 E1

 11-15/3/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(g) Prinsip Latihan 14.   B1 DJ2 E1
15.   B2 DJ2 E1

 18-22/3/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

1. Permainan: (a) Bola Baling 16.   B5DJ2E1

23/3/13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1-5/4/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

2. Pengurusan konflik dan stres 17.   B5DK1E1

8-12/4/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

1. Permainan: (a) Bola Baling

 15-19/4/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Badminton 18.   B4DJ1E1.

 22-26 /4/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Badminton 19.   B3DJ2E1

 29/4/13-3/5/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

3. Penyalahgunaan bahan 20.   B3DK2E1

 6-10/4/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(a)     Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) 21.   B5 DJ1 E1

  13 -17/5/13

PJ

PENTAKSIRAN PUSAT

20-24/5/13

PK

PENTAKSIRAN PUSAT

25/5/13

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 10-14/6/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(b)           Kekuatan Otot

17-21/6/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(c)           Kuasa

 24-28/6/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

1. Keselamatan: (i) Akta perlindungankanak-kanak 22.   B1 DK3 E1
23.   B2 DK4 E1 .

 1-5/7/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

2. Olahraga: (a) Balapan 24.   B2 DJ3 E1
25.   B3 DJ2 E2

8-12/7/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

2. Olahraga (a) Balapan

 15-19/7/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Padang:(i) Merejam lembing 26.   B1 DJ3 E1
27.   B1 DK3 E2
28.   B3 DJ2 E3
29.   B4 DJ2 E2

22-26/7/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PESEKITARAN

1. Keselamatan: (i) Akta perlindungan kanak-kanak

29/7/13 -2/8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Padang: (i) Merejam lembing

3/8/13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

12-16/8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

3. Pendidikan Pergerakan:  (a) Gimnastik Artistik 30.   B2 DJ4 E1
31.   B4 DJ3 E1

19-23/8/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Gimnastik Irama

26-30 /8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Gimnastik Irama

2-6/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(c) Gimnastik Pendidikan

9-13/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(d) Pergerakan Kreatif

16-20/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

4. Rekreasi: (a) Rekreasi 32.   B1 DJ4 E1
33.   B2 DJ5 E1
34.   B5 DJ3 E1  

23-27/9/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

3. Penyalahgunaan bahan: Kesan pengambilan dadah kepada: (ii) Keluarga

30/9/17-4/10/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

4. Rekreasi: (a) Rekreasi;  (i) Orienteering 35.   B4 DJ4 E1

7-11/10/13

PJ

KESUKANAN

1. Pengurusan: Pengurusan alatan sukan dan permainan: (i) Penyemakan stok 36.   B3 DJ3 E1

14-18/10/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

2. Pertolongan cemas 37.   B3 DK3 E1
38.   B4 DK1 E1

21-25/10/13

PJ

KESUKANAN

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: 39.   B1 DJ5 E1
40.   B2 DJ6 E1
41.   B5 DJ4 E1

Sebenarnya ada 42 Evidens

28/10/13 –

1/11/13

PJ

KESUKANAN

3. Etika

4-8/11/13

PJ

PENTAKSIRAN PUSAT

11-15/11/13

PK

PENTAKSIRAN PUSAT

16/11/13

Disediakan oleh: MATIN ANAK BAJI

//

1 Komen »

Rancangan Pelajaran BM Tingkatan 2 2013

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN DUA 2013

MIN

TARIKH

UNIT/TEMA

Penulisan / Tatabahasa / Komsas

KEMAHIRAN BAHASA

(Fokus utama/fokus sampingan)

CATATAN

Penilaian (Evidens/Instrumen)

 1. 1.    

2-4/1/13

 • Unit 1: Pelajar Cemerlang
 • Karangan Respons Terbuka 1: Menulis Dialog antara dua orang sahabat tentang isu semasa.
 • Kata Nama hlm. 10
 • Peribahasa hlm.9
 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)

-maksud

-tema dan persoalan

-gaya bahasa

BIDANG INTERPERSONAL1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang. Aras 1 (iv). Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

Hari pertama persekolahan 2013 
 1. 2.    

7-11/1/13

 • Unit 1: Pelajar Cemerlang
 • Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan 2: Peta minda: Kepentingan/cara-cara memupuk semangat perpaduan
 • Kata Nama hlm. 10
 • Peribahasa hlm.9
 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)

-(sambungan minggu 1)

BIDANG INTERPERSONAL1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang. Aras 1 (iv). Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i). Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

 
 1. 3.    

14-18/1/13

 • Pemahaman Pantun Empat Kerat  (Muhibah dan perpaduan)
 • Kata Ganti Nama hlm 19-20
 • Pembentukan Kata Nama hlm 110 dan 120
 • Pantun Empat Kerat (Muhibah dan perpaduan)

-maksud

-gaya bahasa

-belajar cara membina pantun empat kerat

BIDANG INTERPERSONAL1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  Aras 1 (v). Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 2 (i). Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv). Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (v)Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan penggunaan dalam karya

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 4.    

21-25/1/13

 • Unit 2: Merentas Desa hlm. 12
 • Ringkasan dan pemahaman 1: Surat kiriman tidak rasmi hlm. 21
 • Kata Nama Majmuk hlm. 121
 • Imbuhan Kata Majmuk hlm. 122
 • Kosa kata/istilah hlm. 15
 • Peribahasa hlm. 17
 • Sajak Persahabatan

-maksud

-tema dan persoalan

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i). Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.2.2 Menghuraikan idea yang bernas kritis dan kreatif. Aras 1(i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. (ii)Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk mengemukakan pendapat.BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.5Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak.

12.4Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

1.      B1 DL1 E1
2.      B1 DB1 E1

 

 1. 5.    

28/1/13 – 1/2/13

 • Unit 2: Merentas Desa hlm. 12
 • Karangan Respons Terbuka 2: Karangan gambaran hlm. 17
 • Kata Nama Ganda hlm. 139
 • Kata Kerja Transitif hlm. 28
 • Kata Kerja Transitif Pasif hlm. 29
 • Prosa Tradisi: Raja Muda

-maksud

-tema dan persoalan

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1(iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1(v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 

 1. 6.    

4-8/2/13

 • Unit 3: Sahabat Remaja hlm. 21
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 3: Peranan ibu bapa mendidik anak-anak hlm.27
 • Ayat Dasar hlm. 178

Pola FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

 • Prosa Tradisi: Raja Muda

-sinopsis

-tema dan persoalan

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii)Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan

3.      B1 DT1 E1 

11-15/2/13

 • Petikan Rencana MyKad hlm. 29
 • Ringkasan dan pemahaman 2: Kelebihan atau kekurangan MyKaD
 • Kata Kerja Tak Transitif hlm. 38
 • Pembentukan Kata Kerja hlm 91
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 1-2:

-Sinopsis

-Tema

-Persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. Aras 1 (v) Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 8.    

18-22/2/13

 • Unit 4  Makanan dan Kesihatan hlm. 32
 • Karangan respons terbuka 3: Karangan fakta hlm. 35
 • Jenis-jenis Frasa hlm 167
 • Gaya bahasa hlm. 44-45
 • Laras bahasa hlm. 47
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 3-4

-Watak dan perwatakan

-latar

BIDANG INTERPERSONAL6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai.BIDANG MAKLUMAT7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (ii). Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim berdasarkan teks.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. Aras 1 (iii). Mengemukakan jenis, siri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 

 

 1. 9.    

25/2/13 – 1/3/13

 • Unit 4: Makanan dan Kesihatan
 • Karangan berpadukan bahan rangsangan 4: Merumuskan carta, pengambilan makanan yang seimbang hlm. 34
 • Aspek gaya bahasa hlm. 57
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 5-6

-Latar

-Plot

BIDANG INTERPERSONAL6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1(i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya-pengucapan yang sesuai.BIDANG MAKLUMAT8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv) Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

BIDANG ESTETIK

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.  Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya. Aras 2 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

4.      B2 DL1 E1
5.      B2 DB1 E1

 

 1. 10.       

4-8/3/13

 • Unit 5: Nikmat Kemerdekaan
 • Ringkasan dan pemahaman 5: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46
 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

-plot

-Teknik plot

BIDANG INTERPERSONAL 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii)Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama asa hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.2 Menceritakan aspek yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak. . Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 11.       

11-15/3/13

 • Unit 6: Kasih Sayang hlm. 55
 • Karangan respons terbuka 4: Menulis cerpen (cereka) hlm. 58
 • Kata Adjektif hlm. 51
 • Ragam Ayat (4 Ragam Ayat)
 • Ayat Penyata
 • Kata tugas: Kata penyambung ayat hlm. 59
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 9-10

-Gaya bahasa

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim, homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapatkan penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membincangkan teks, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

12.2Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 

 1. 12.       

18-22/3/13

 • Unit 7: Industri Sukan di Malaysia hlm. 66
 • Ringkasan dan pemahaman 6: Petikan tentang kepentingan bersukan
 • Kata Sendi Nama hlm 97-99
 • Kata Praklausa

-Kata Seru hlm. 70

-Ayat Seruan hlm. 210

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 11-12

-Nilai

-pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv). Mengajuk soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 

 

 

23/3/13 – 31/3/13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

 

 1. 13.       

1-4/4/13

 • Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 6: Langkah-langkah
 • Kata perintah hlm. 71
 • Ayat perintah hlm. 211
 • Bidalan hlm. 83
 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut

-Sinopsis

-Tema dan Persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.BIDANG MAKLUMAT7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 

 1. 14.       

8-12/4/13

 • Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73
 • Ringkasan dan pemahaman 7: Cara-cara mengawal penyakit yang berpunca daripada vektor.
 • Kata Tanya hlm 70
 • Ayat Tanya
 • Kata Kerja hlm. 75
 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut

-Watak dan perwatakan

-Plot dan teknik plot

-Nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i)   isi dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.Aras 1 (ii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

6.      B2 DT1 E1
7.      B2 DT1 E2

15-19/4/13

 • Unit 9: Keunikan Seni Warisan hlm. 84
 • Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88
 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104
 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

-Sinopsis

-Tema dan persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 16.       

22-26/4/13

 • Unit 9: Keunikan Seni Warisan hlm. 84
 • Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88
 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104
 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

-Sinopsis

-Tema dan persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 17.       

29/4/13 – 3/5/13

 • Unit 10: Mengeratkan Persahabatan hlm. 94
 • Ringkasan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja
 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72
 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

-Nilai

-Pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 18.       

6-10/5/13

 • Unit 11:  Peristiwa Bersejarah hlm. 106
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 9: Peta minda Kepentingan mempelajari mata pelajaran Sejarah.
 • Kata perintah
 • Kata pembenar
 • Perumpamaan hlm.105
 • Drama Inflakasta

-Tema

-Persoalan

-gaya bahasa

BIDANG INTERPERSONAL1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan kata, sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.BIDANG MAKLUMAT

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. Aras 2 (i) Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan bahan edaran yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan

8.      B3 DL1 E1
9.      B3 DL1 E2

 

 1. 19.       

13-17/5/13

  Ujian PBS/Pentaksir Pusat Jangka Pendek (2 minggu)

 

 1. 20.       

20-24/5/13

Ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia Ujian PBS/Pentaksir Pusat Jangka Pendek

Ditaksir oleh guru

  25/5/13   CUTI PERTENGAHAN TAHUN  
 1. 21.       

10-14/6/13

 

 • Unit 12: Yang Indah itu Bahasa hlm. 113
 • Karangan respons terbuka 8: Menulis karangan pendapat; Kepentingan teknologi maklumat dalam memajukan negara /kemahiran menulis syair hlm. 119
 • Kata penguat
 • Kata sendi nama
 • Drama Inflakasta

-Plot

-Gaya bahasa

-Nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumatBIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

10.  B3 DB1 E1
11.  B3 DB1 E2

 

 1. 22.       

17-21/6/13

 • Unit 13: Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa hlm. 124
 • Latihan /bahan perbincangan: Peta minda sumbangan Angkatan Tentera Malaysia hlm. 126.
 • Kata penegas
 • Kata nafi
 • Prosa Tradisi Inderaputera

-Tema

-Persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1 (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 

 1. 23.       

23-27/6/13

 • Unit 14: Indahnya Negaraku 132
 • Latihan Pemahaman petikan hlm 132/140: Karangan berangsangan carta pai hlm. 136
 • Penjodoh bilangan hlm. 117
 • Kata arah
 • Kata pemeri
 • Prosa Tradisi Inderaputera

-Watak dan perwatakan

-Plot

BIDANG INTERPERSONAL1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualanBIDANG MAKLUMAT9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (ii)

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. Aras 2  (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

 

 1. 24.       

1-5/7/13

 • Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang hlm. 142
 • Pemahaman petikan kemakmuran Sarawak hlm. 143.
 • Karangan respons terbuka 9: Menulis karangan perbahasan/perbincangan hlm. 144.
 • Ayat Penyata
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Kata bilangan
 • Drama di sini Bakti Disemadi

-Tema dan persoalan

-Plot

BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.BIDANG MAKLUMAT9.1 Mengguna kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi

12.  B3 DT1 E1
13.  B3 DT1 E2

 

 1. 25.       

8-12/7/13

 • Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang hlm. 142
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 11: Gambar foto hlm. 42.
 • Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca hlm. 128
 • Perbilangan hlm 130
 • Kosa kata/istilah hlm. 125
 • Drama di sini Bakti Disemadi

-Gaya bahasa

-Nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.1  Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 1. 14.  B4 DL1 E1
 2. 15.  B4 DL1 E2

 

 1. 26.       

15-19/7/13

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan:
 • Menukarkan maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang dibaca kepada bentuk grafik atau sebaliknya dengan lengkap.
 • Ayat Perintah hlm. 211
 • Ayat Nafi hlm. 221
 • Sajak Ketenangan Sajak

-maksud

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.5 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.BIDANG MAKLUMAT7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.5 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

16.  B4 DB1 E1
17.  B4 DT1 E1   

22-26/7/13

 • Unit 16: Teknologi Binaan hlm. 152
 • Ringkasan dan pemahaman 10: Langkah-langkah mengembalikan keseimbangan ekosistem di Kuala Lumpur hlm. 157.
 • Pembentukan Kata Adjektif hlm 148-151
 • Menghubungkaitkan maklumat tersirat daripada bahan yang dibaca dengan pelbagai bahan bacaan lain.
 • Syair Perang Saudara di Pahang Burung-burung Pagi
BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.1 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

18.  B5 DL1 E1
19.  B5 DL1 E2

 

 1. 28.       

29/8/13 – 2/8/13

 • Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.
 • Latihan pemahaman/Bahan Petikan Pelabuhan Melaka hlm 161-162.
 • Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca.
 • Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)

-maksud

-mencipta syair

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.BIDANG MAKLUMAT7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

7.7 BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

20.  B5 DB 1 E1
21.  B5 DB 1 E2

 

 

4-11/8/13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

 1. 29.       
12-16 /8/13
 • Menghasilkan karya kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik.
 • Cerpen/Sajak

-Ungkapan menarik

 • Hikayat Anggun Cik Tungal

-sinopsis

-plot

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.BIDANG MAKLUMAT7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersurat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.4Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

22.  B5 DT1 E1

19-23/8/13

 • Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik.
 • Menulis rencana
 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis
 • Hikayat Anggun Cik Tungal
BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 

23.  B5 DT1 E2

26-30/8/13

 • Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik.
 • Menulis rencana
 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis
 • Hikayat Anggun Cik Tungal
BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 

 1. 32.       

2-6/9/13

 • Unit 18: Herba Malaysia hlm. 174
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan: Kepentingan hutan
 • Pembentukan perkataan baharu: Imbuhan pinjaman hlm. 159.
 • Gema Sepi Gadis Genius
BIDANG INTERPERSONAL1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.BIDANG MAKLUMAT9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 33.       

9-13/9/13

 • Unit 19: Sungai Khazanah Berharga hlm. 181.
 • Pemahaman petikan hlm. 181:
 • Karangan respons terbuka: Menulis Syarahan cara-cara memelihara kebersihan sungai.
 • Jenis-jenis Frasa: Latihan pengukuhan hlm. 167.
 • Ayat laras klasik hlm. 168-169.
 • Cerpen Warkah daripada Ibu

-Nilai dan pengajaran

 

 

BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.  Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

24.  B6 DL1 E1

16-20/9/13

 • Unit 20: Industri Pembuatan Bot dan Perahu hlm. 192.
 • Aktiviti pemahaman hlm. 192-193.
 • Mengolah ayat hlm. 177.
 • Ayat Dasar (Latihan pengukuhan)
 • Simpulan bahasa hlm. 173.
 • Cerpen Capa Rengat
BIDANG INTERPERSONAL.2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema- persoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

25.  B6 DB1 E1

 

 1. 35.       

23-27/9/13

 • Unt 21: Bintang di Lautan
 • Ringkasan dan pemahaman
 • Kosa kata/istilah
 • Laras bahasa
 • Memurnikan karya
 • Menulis puisi
 • Pantun Empat Kerat (Agama)
BIDANG INTERPERSONAL2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.BIDANG MAKLUMAT7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi, metafora, simile dan personifikasi. Aras 3 (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

26.  B6 DB1 E2

 

 1. 36.       

23/9/13 – 4/10/13

 • Unit 22: Meniti Alaf Siber hlm. 213.
 • Menjawab soalan pemahaman
 • Menulis karya  bukan kreatif
 • Memberi komen
 • Penjodoh Bilangan hlm. 201
 • Ayat Pasif hlm. 199.
 • Sajak Hari Guru

-maksud

-bentuk

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 

 1. 37.       

7-11/10/13

 • Unit 23: Angkasa Raya
 • Menjawab soalan pemahaman
 • Menyenaraikan maklumat hlm. 228.
 • Menulis karangan perbahasan hlm. 222.
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Ayat PPerintah hlm. 211
 • Drama Hemodialisis
BIDANG INTERPERSONAL2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.BIDANG MAKLUMAT7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (íì) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

10.6 Mengulas karya sastera dari segi aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan susut pandangan. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.  Aras 1 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 

 1. 38.       

14-18/10/13

 • Penulisan karangan pendapat/fakta
 • Menyunting kesalahan kata dan ayat dalam sesebuah karya.
 • Pantun nasihat
 • Kata penegas
 • Ayat naïf
 • Kesalahan kata dan ayat
 • Drama Hemodialisis
BIDANG INTERPERSONAL1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.BIDANG MAKLUMAT9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

27.  B6 DT1 E1
28.  B6 DT1 E2 

 

 1. 39.       

21-25/10/13

 • Unit 24: Saalam Perpisahan hlm. 231.
 • Mengarang pantun perpisahan hlm. 239.
 • Ayat majmuk gabungan
 • Sajak Laut
BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.BIDANG MAKLUMAT7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

 

 1. 40.       

28/10/13 – 1/11/13

 • Penulisan rencana
 • Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Ayat majmuk pancangan
 • Kesalahan kata dan ayat
 • Syair Mendapat Gemala Naga
 • Sajak Warkah Kepada Generasi
BIDANG INTERPERSONAL7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.BIDANG MAKLUMAT9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 
 1. 41.       

4-8/11/13

Bahan disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia

PENTAKSIRAN PUSAT (JANGKA PANJANG)

 

 1. 42.       

11-15/11/13

Bahan disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia

  PENTAKSIRAN PUSAT (JANGKA PANJANG)

 

 1. 43.       

16/11/13

CUTI AKHR TAHUN

 

Disediakan oleh

………………………………………………………………………

MATIN ANAK BAJI

 

Disemak dan disahkan oleh

 

………………………………………….

WAN NURA BT WAN HUSIN

Guru Kanan Bidang Bahasa

 

//

9 Komen-komen »

Rancangan Pelajaran BM Tingkatan 1 2013

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN SATU 2013

MINGGU DAN TARIKH

TAJUK/ PENGAJARAN DAN

HASIL PEMBELAJARAN (FOKUS UTAMA/SAMPINGAN)

AKTIVITI / LATIHAN / PBS (EVIDENS) / RUJUKAN / CATATAN

1

4-6/01/2012

Hari Pertama di Sekolah MenengahSISTEM BAHASA

Golongan kata

Kata Nama

 • Kata Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Kata Ganti Nama Diri
 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis
 • Istilah/kosa kata
 • Tanda baca

 

KOMPONEN SASTERA

 • Pengenalan genre, aspek dan istilah sastera
 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka (1) : Keperihalan / Gambaran / Pengalaman
Interpersonal 1.0 Bererinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi, serta nada yang sesuai. Aras 3 (iii)

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 2 (ii)

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan

Maklumat

7.0 Mendapat maklumat daripada  pelbagai  sumber  yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (iii)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii), (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Ruj: hlm. 1-6 

2

9-13/1/2012

Hari Pertama di Sekolah MenengahSISTEM BAHASA

 • Kata Ganti Nama Diri
 • Kata Ganti Nama Tunjuk
 • Simpulan Bahasa
 • Ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh
 • Kosa kata/ Istilah

KOMPONEN SASTERA

 • Sambungan pengenalan genre, aspek dan istilah sastera
 • Prosa Tradisional:  Pantun Dua Kerat (Nasihat)

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan  (1)

 

Interpersonal 1.0    Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1  (iv)

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber  yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii)

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (ii)

Estetik

9.0  Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1  Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.0    Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar,   plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Ruj: hlm. 1-14

3

16-20/1/2012

Mutiara Hitam dari SabahSISTEM BAHASA

 • Bentuk Kata Kerja
 • Frasa (FN, FK, FA, FS)
 • Ayat Dasar
 • Ayat Tunggal
 • Subjek dan predikat

KOMPONEN SASTERA

 • Sajak : Kian Kita Lupa

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (1)

 

Interpersonal 1.0  Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.3  Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1  (iv)

1.4  Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)

1.5  Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

1.6  Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber  yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1 (ii)

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (ii)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.0    Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Ruj: hlm. 17-21 dan hlm. 143

4

23-27/1/2012

Cuti Berganti dan Cuti Tahun Baru Cina

9 hari

5

30/1/2012

Hingga

3/2/2012

Manisnya SenyumanmuSISTEM BAHASA

 • Golongan Kata Kerja
  • Frasa . (FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FS)
  • Ayat inti/ayat dasar

KOMPONEN SASTERA

 • Prosa Tradisional:

Tajuk Muluk

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka (2) : Karangan jenis fakta 

PKJR

 • Unit 1:  Tema : Keselamatan Jalan Raya

Tajuk 1:  Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya

Interpersonal 1.0     Bererinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.2  Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.

1.3  Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.

1.5  Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (vii)

1.6  Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3 (i)

Maklumat

6.1   Menggunakan sebutan, intonasi, dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.2   Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

6.3   Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan.

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i).

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

 

PENILAIAN BAND 1

 1. B1 DL1 E1  

Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian.

 1. B1 DB1 E1

Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan.

 1. B1 DT1 E1

Menulis ayat mudah dengan bimbingan. (FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS)

 

6

6-11/2/2012

(11/2/2012 Sabtu – Hari sekolah ganti)

Komputer dalam Kehidupan   SISTEM BAHASA

 • Kata Adjektif

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen: Kasut Kelopak Jantung

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (2)

 

Interpersonal 2.0 Memberikan pendapat yang  bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii)

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii)

Maklumat

7.0   Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i)

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i dan ii)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (i dan ii)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.  Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.  Aras 1 (i)

Estetik

10.0    Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4  Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6  Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

7

13-17/2/2012

Remaja BerwawasanSISTEM BAHASA

 • Pembentukan Kata Adjektif

 

KOMPONEN SASTERA

 • Sambungan cerpen: Kasut Kelopak Jantung

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (2)

PKJR

 • Unit 1:  Tema : Keselamatan Jalan Raya

Tajuk 2: Berkeadaan Selamat di Jalan Raya

Interpersonal 3.0  Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. Aras 1 (i)

3.2  Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (ii)

5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu.

5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi.

5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (i)

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (ii)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.4   Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5  Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4  Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6  Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

 • B2 DL1 E1

Menceritakan perkara yang didengar.

 • B2 DB1 E1            

Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan.

 • B2 DT1 E1

Menulis jawapan soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis.

 

8

20-24/2/2012

Wira BangsaSISTEM BAHASA

 • Kata Hubung

KOMPONEN SASTERA

 • Drama : Surat Untuk Ina

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (3) Surat Kiriman Tidak Rasmi
Interpersonal 3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (i dan ii)

Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun.  Aras 1 (i)

Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.  Aras 1 (ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.3  Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5   Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

9

27/2/2012-2/3/2012 (Sabtu – hari sekolah ganti)

Ibu Negara MalaysiaSISTEM BAHASA

 • Kata Tanya
 • Kata Seru

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah:  Sinopsis dan Tema 

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (3)

PKJR

 • Unit 2:  Tema : Perlakuan Berisiko

Tajuk 1: Mana Lebih Berisiko

Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

1.1.3 Mendefinisikan taktor-faktor risiko dan tingkah laku yang berkaitan, meliputi persekitaran jalan raya dan situasi perjalanan untuk semua pengguna jalan raya.

10

5-9/3/2012

Ibu Negara MalaysiaSISTEM BAHASA

 • Kata Tanya
 • Kata Seru

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah :  Persoalan

PENULISAN

Ringkasan dan Pemahaman (3)

Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i)

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

11

19-23/3/2012

Indahnya Bumi KenyalangSISTEM BAHASA

 • Kata Penguat
 • Peribahasa; pepatah

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Watak dan Perwatakan

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman Rasmi

PKJR

 • Unit 2: Tema: Perlakuan Berisiko

Tajuk 2: Berjalan Membelakangkan Lalu Lintas

Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii)

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. Aras 2 (ii dan iii)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (ii dan iii)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.1 Mengenal pasti masalah nahas jalan raya di Malaysia dan trauma akibat daripada nahas.

1.1.2 Memahami maksud dan implikasi risiko, mengambil risiko dan berisiko secara umum dan kaitannya dengan tingkah laku penggunaan jalan raya.

4.1.1 Mengenal pasti situasi berisiko yang boleh menyebabkan pejalan kaki terlibat dalam nahas.

4.1.2 Mengetahui kepentingan menggunakan kemudahan untuk pejalan kaki, memilih tempat dan masa yang selamat untuk melintas.

12

26-30/3/2012

LIMA LangkawiSISTEM BAHASA

 • Kata Penegas
 • Kata Nafi
 • Kata Pemeri

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Latar

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (4)
Interpersonal4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)

4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)

Maklumat

7.0   Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (iv)

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v)

7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (v dan vi)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii dan iii)

13

2-6/4/ 2012

Sukan MemanahSISTEM BAHASA

 • Kata Sendi Nama

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Plot

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman Rasmi

 

PKJR

 • Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya;

Tajuk 1:  Pengaruh Atas Tindakan yang Kita Lakukan

 Interpersonal 4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan

4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang terlibat. Aras 2 (i)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

8.0  Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (ii dan iii) 1 (iv dan v)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya termasuk

1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya.

1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

 

14

9-13/ 4/2012

Pahlawan PerkasaSISTEM BAHASA

 • Kata Arah

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Wira Persona Avatari:  Binaan Plot

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka:  (5) Laporan
Interpersonal4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Aras 1 (i)

Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv dan v)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

15

16-20/4/2012

Internet Jaringan MaklumatSISTEM BAHASA

 • Kata Paskakata

 

K0MPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah :  Teknik Plot

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (5)

PKJR

 • Unit 3: Tema: Pengaruh Rakan Sebaya

Tajuk 2: Dalam Kawalan Saya

 

Interpersonal4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat  keputusan. Aras 1 (i)

Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.2.1 Mengenali sikap positif dan negatif serta cara sikap tersebut boleh memberikan kesan atau mempengaruhi keselamatan di jalan raya.

1.2.2 Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap bagi penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

13.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

16

23-27/4/2012

Taman Negara Gunung MuluSISTEM BAHASA

 • Kata Bantu

 

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Gaya Bahasa

PENULISAN

 • Ringkasan dan pemahaman (5)
Interpersonal 1.0 Bererinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

17

30/4/2012-4/5/2012

 Belia Harapan Negara

SISTEM BAHASA

 • Kata Ganda
 • Pepatah

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Sambungan Gaya Bahasa

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka:  (6) Dialog/ Wawancara / Forum /Temuramah

PKJR

 • Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 1: Tegas dan Selamat
Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengant persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (ii dan iii)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan.

18

7-11/5/2012

Pengembaraan MisteriSISTEM BAHASA

 • Kata Terbitan

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah : Nilai

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (6)
Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

19

14-18/5/12

Pulau PercutianSISTEM BAHASA

 • Imbuhan Pinjaman

KOMPONEN SASTERA

 • Novel Sukar Membawa Tuah :  Pengajaran

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (6)

PKJR

 • Unit 4: Tema: Bertindak Tegas Tajuk 2: Kepentingan Bertindak Tegas
Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.6 Membina kemahiran komunikasi dengan menunjukkan sikap tegas dalam menangani pengaruh negatif rakan sebaya.

1.3.7 Mengetahul cara menyuarakan pendapat apabila melakukan perjalanan dengan seseorang yang tidak mementingkan keselamatan.

20

21-25/5/12

Alam Warisan KitaSISTEM BAHASA

 • Frasa

KOMPONEN SASTERA

 • Pantun Empat Kerat (Agama)

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (7) Ucapan/ Ceramah/ Syarahan
Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v)

Maklumat

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagi sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

28/5/2012

10/6/2012

Cuti Pertengahan Tahun

21

11-15/6/2012

Belian Kayu BernilaiSISTEM BAHASA

 • Ayat Tunggal

KOMPONEN SASTERA

 • Sajak: Lebah dan Madu

PENULISAN

 • Karangan berangsangan (7)

PKJR

 • Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya

Tajuk 1: Semua Orang Mempunyai Tanggungjawab

Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 1 (v)

Maklumat

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagi sumber yang didengar, dibaca dan ditonton.

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama dan isi penling tentang pelbagai bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1(ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.1 Memahami konsep pengguna ‘alan raya yang bertanggungjawab.

1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.3 Memahami peraturan, undang-undang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya.

1.3.5 Memahami dan menggunakan kemahiran pengurusan dan kawalan diri untuk meningkatkan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

22

18-22/6/2012

Jelapang Padi KitaSISTEM BAHASA

 • Ayat Tanya

KOMPONEN SASTERA

 • Prosa Tradisional : Hikayat Marakrama

PENULISAN

 • Ringkasan dan pemahaman (7)
Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 (i)

6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan

6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 (i)

Maklumat

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

Estetik

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii dan iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

23

25-29/6/2012

Sumber MineralSISTEM BAHASA

 • Ayat Seruan

 

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen:  Tempang

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (8) Berita/ Rencana Akhbar
Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga,rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, dan nada yang sesuai Aras 1 (ii)

6.0   Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan

6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (ii)

Maklumat

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iii, iv)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iv)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

24

2-6/7/2012

Tukang EmasSISTEM BAHASA

 • Susunan Ayat Tunggal

KOMPONEN SASTERA

 • Sambungan cerpen:  Tempang

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (8)

PKJR

 • Unit 5: Tema: Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya Tajuk 2: Sebarkan Maklumat
Interpersonal:1.0 Bererinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

Maklumat

7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.6  Membezakan fakta dengari pandangan yang dirujuk. Aras 3 (ii)

7.7   Memahami laras bahasa pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 3(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.  Aras 1(vii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.1.4 Mengenal pasti dan memahami faktor risiko yang memberikan kesan atas keselamatan remaja sebagai pengguna jalan raya.

1.3.3Memahami peraturan, undarig-undang dan dasar-dasar jalan raya yang dapat mengoptimumkan keselamatan semua pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

25

9-13/07/2012

Sastera Tradisional Wairsan BangsaSISTEM BAHASA

 • Ayat Aktif

KOMPONEN SASTERA

 • Drama: Ke Arah Mana

PENULISAN

 • Ringkasan dan pemahaman (8)
Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan merapatkan hubungan mesra.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

Maklumat:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6  Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

26

16-20/7/2012

Jasamu dalam IngatanSISTEM BAHASA

 • Ayat Pasif

KOMPONEN SASTERA

 • Pantun Empat Kerat (Berjimat cermat)

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (9) Perbahasan

PKJR

 • Unit 6: Tema: Laju dan Memecut Tajuk 1: Kawal Kelajuan: Lindungi Nyawa Anda
Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)

1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)

Maklumat:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

27

23-27/7/2012

Parlimen Negara KitaSISTEM BAHASA

 • Ayat Majmuk Gabungan

 

KOMPONEN SASTERA

 • Hari Akhir Persekolahan

PENULISAN

 • Karangan berangsangan (9)
Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan merapatkan hubungan mesra.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1(vi)

Maklumat:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut kiasifikas. Aras 1 (i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.6  Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(ii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1 (iii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

28

30/8/2012-3/8/2012

Angkasa LepasSISTEM BAHASA

 • Ayat Majmuk Pancangan Relatif

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen: Tukang Lama

PENULISAN

 • Ringkasan dan pemahaman (9)

PKJR

 • Unit 6: Tema: Laju dan Memecut

Tajuk 2: Laju dan Impak

Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)

1.4 Bersoal jawab bertatasusila tentang dengan meriggunakan pe!bagai soalan. Aras 2 (ii)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)

Maklumat:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras penulisan kreatif dan kritis.

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.1 Memahami akibat daripada memecut (memandu kenderaan dengan laju dan/atau melebihi tahap kelajuan).

2.1.2 Memahami dan menerangkan: • kesan daya hentaman terhadap sesuatu objek akibat perlanggaran, • hubungan antara daya hentaman dengan impak nahas (rujuk buku panduan)

2.1.7 Menyatakan bantahan atas amalan memecut kenderaan.

29

6-10/8/2012

Cuti Akhir TahunSISTEM BAHASA

 • Ayat Komplemen

KOMPONEN SASTERA

 • Sambungan cerpen: Tukang Lama

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka (10) : Perbincangan / Pendapat
Interpersonal1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan merapatkan  hubungan mesra.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan  beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. Aras 3(i)

Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i)

8.3 Membuat pertimbangan secara tellti  yang telah disusun. Aras 1(ii)

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii)

Estetik            

11.0 Menguasai gaya baasa dan laras penulisan kreaif dan kritis.

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan dalam karya sastera serta mengguna penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1(ii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

30

13-17/8/2012

SISTEM BAHASA

 • Ayat Tanya
 • Sinkof

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen:  Yuran

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (10)

PKJR

 • Unit 7: Tema: Apakah Pemanduan Susah?

Tajuk 1:  Apakah yang Sukar Tentang Pemanduan?

 Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i)

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)

Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)

Estetik

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa datam penulisan kreatif dan kritis.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membanding beza penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre. Aras 3(ii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)  (ii)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.

2.4.2 Mengenal pasti gangguan-gangguan utama semasa melakukan perjalanan yang memberikan kesan kepada keselamatan.

5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagal penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan.

18/8/2012 hingga 26/8/2012

Cuti Pertengahan Penggal ke-2

31

27-31/8/2012

Kata SeruSambungan cerpen: Yuran

Ringkasan dan Pemahaman (10)

 Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Mengemukakan idea yang bernas semasa memberi pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i)

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(ii)

Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi.Aras 1 (i)

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2(i)

Estetik

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa datam penulisan kreatif dan kritis.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membanding beza penggunaan laras bahasa yang sesuai dalam pelbagai genre. Aras 3(ii)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)  (ii)

32

3-7/9/2012

SISTEM BAHASAKOMPONEN SASTERA

 • Drama: Mendung Hitam Beralih Jua

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (11)  Peribahasa / Cogan kata / Slogan

PKJR

 • Unit 7: Apakah Pemanduan Susah?

Tajuk 2: Pengetahuan Melalui Pengalaman

Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi Aras 1(ii)

2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. Aras 1(i, ii)

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1(ii)

Maklumat

8.0 Memproses maktumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(ii)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.2 Mengenal pasti perkara menarik dalam karya. Aras 1(iii)

10.4 Menyatakan jenis, cirri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1(iv).

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

2.1.5 Mengetahui perbezaan antara had laju, had laju yang ditetapkan, had laju yang dicadangkan dan kelajuan yang bersesuaian.

2.4.1 Mengenal pasti kerumitan, fizikal dan keupayaan kognitif yang diperlukan untuk memandu atau menunggang kenderaan dengan selamat.

5.1.2 Memahami latihan prapemandu dan pengalaman sebagai penumpang untuk membina kemahiran pemanduan pada masa hadapan.

33

10-14/9/2012

SISTEM BAHASAKata Majmuk

KOMPONEN SASTERA

Sajak: Jangan

PENULISAN

Karangan Berangsangan (11)

Interpersonal2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. Aras 1(ii)

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan..Aras 1(iii)

Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. Aras 1(ii)

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan ada hendak menerima, menambah atau menolak maklumat tersebut. Aras 2(ii)

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah,frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(ii)

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 3(ii)

Estetik

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

34

17-21/9/2012

SISTEM BAHASA

 • Ayat Majmuk

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen:  Trauma Embah

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (11)

PKJR

 • Unit 8: Tema: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan BertanggungjawabTajuk 1: Akibat Membuat Keputusan yang Salah
 Interpersonal2.0 Memberlkan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i)

Maklumat

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i)

9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)

Estetik

10.0 Memahami dan meberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 Menyatakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemkiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (iv)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,lata, plot gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(vii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1(iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.1 Memahami konsep pengguna ‘alan raya yang bertanggungjawab.

1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

35

24-28/9/2012

SISTEM BAHASA

 • Susunan Ayat Tunggal

KOMPONEN SASTERA

 • Sajak: Diari Lama

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (12) Cerita/ Cereka/ Imaginasi
Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)

Maklumat:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam karya. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras penulisan kreatif dan kritis.

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

36

1-5/10/2012

 SISTEM BAHASA

 • Laras Bahasa

KOMPONEN SASTERA

 • Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (11)

 

PKJR

 • Unit 8: Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan Bertanggungjawab Tajuk 2:Pelumba Jalan
Interpersonal3.0   Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan persetujuan dan kata sepakat mengemukakan maklumat yang relevan. Aras 1 (iii)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iii)

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (iv)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

1.3.2 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna jalan raya.

1.3.4 Mengenal pasti dan menggunakan kemahiran membuat keputusan dan perancangan untuk membolehkan penggunaan jalan raya yang lebih selamat.

37

8-12/10/2012

SISTEM BAHASA

 • Ayat Aktif

KOMPONEN SASTERA

 • Prosa Tradisional: Budi Seorang Bapa Angkat

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (11)
 Interpersonal2.0 Memberlkan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara dengan isu yang dikemukakan. Aras 3(i)

Maklumat

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1(i)

9.3 Menyediakan hujah dan alasan untuk menyampaikan pembentangan. Aras 3 (iii)

Estetik

10.0 Memahami dan meberikan respons peribadi tentang karya sastera.

10.4 Menyatakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemkiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (iv)

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,lata, plot gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1(vii)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif.

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera. Aras 1(i)

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1(ii)

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 1(iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

38

15-19/10/2012

SISTEM BAHASA

 • Ayat Pasif

KOMPONEN SASTERA

 • Cerpen: Sepucuk Surat daripada Kawan

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis fakta
Interpersonal:1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang Aras 1 (iv)

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan  dalam pelbagai situasi. Aras 3 (ii)

Maklumat:

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1(ii)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1(i)

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 1(i)

Estetik:

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (1)

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1(i)

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras penulisan kreatif dan kritis.

11.2 Menganalisis gaya bahasa dan susunan dalam karya sastera serta menggunakannya penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 2 (1)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i)

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

39

22-26/10/2012

SISTEM BAHASA

 • Kata-kata Hikmat

KOMPONEN SASTERA

 • Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman

PENULISAN

 • Karangan Berangsangan (11)
Interpersonal 1.0   Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.      Aras 1  (iv)

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (ii), (iv)

Maklumat

7.0  Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber  yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.Aras 1 (i)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.     Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (ii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan. Aras 1 (iv)

40

29/10/2012-

2/11/2012

SISTEM BAHASA

 • Ayat Komplemen

KOMPONEN SASTERA

 • Sajak: Asap

PENULISAN

 • Ringkasan dan Pemahaman (11)
Interpersonal 2.0 Memberikan pendapat yang  bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii)

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (ii dan iii)

Maklumat

7.0   Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton. Aras 1 (i)

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

Estetik

10.0    Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.1  Menceritakan semula sesebuah karya secara  keseluruhan. Aras 1 (i)

10.4  Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (i)

41

5-9/11/2012

SISTEM BAHASA

 • Ayat Majmuk Pancangan Relatif ‘yang’

KOMPONEN SASTERA

 • Pantun Empat Kerat (Teka-teki)

PENULISAN

 • Karangan Respons Terbuka: (12) Karangan jenis pendapat.
Interpersonal4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat  keputusan. Aras 1 (i)

Maklumat

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (i)

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun. Aras 1 (i)

Estetik

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (i)

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i)

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii)

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii)

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii)

 10/11/2012

 

Cuti Akhir Tahun

Disediakan oleh:

…………………………………………………

MATIN ANAK BAJI

Guru Bahasa Malaysia

Disemak dan disahkan oleh:

………………………………………….

WAN NURA WAN HUSIN

Guru Kanan Bidang Bahasa

Disahkan oleh:

2 Komen-komen »

Rancangan Pelajaran PJPK Tingkaan 2 2013

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR,

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN, TINGKATAN DUA

TAHUN 2013

MIN

TARIKH

TUNJANG

TAJUK

OBJEKTIF

NILAI/ BBM/ EVIDENS

AKTIVITI CADANGAN / EVIDENS

 2-4/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

 1. 1.      Kesihatan diri

Amalan pemakanan yang tidak sihat

(i)  Anoreksia nervosa: berlapar dan tidak suka akan makanan

(ii)  Bulimia: menjolok anak tekak sebaik sahaja selepas makan

 

Aras 1

 • Menjelaskan maksud anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat.

Aras 2

 • Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.

Aras 3

 • Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Bersyukur
 • Berhati-hati
 • Kebersihan mental dan fizikal
 • Kasih sayang
 • Berdikari
1.      B1 DK1 E1
2.      B2 DK1 E1
3.      B2 DK1 E2  

 

 • Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.
 • Mengenal pasti faktor dan tanda-tanda yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia nervosa.

7-11/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

 1. 1.      Kesihatan diri

Kesan amalan pemakanan yang tidak sihat

(iii) Pengambilan pil menguruskan badan

(b)  Kesan amalan pemakanan tidak sihat

Aras 2

 • Menjelaskan faktor yang mempengaruhi berlakunya anoreksia nervosa dan bulimia.

Aras 3

 • Mengenal pasti tanda-tanda anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Bersyukur
 • Berhati-hati
 • Kebersihan mental dan fizikal
 • Kasih sayang
 • Berdikari
4.      B6 DJ1 E1  
 • Merujuk pelbagai media berkaitan anoreksia nervosa dan bulimia.
 • Menjalankan kajian kes berkaitan amalan pemakanan tidak sihat.

14-18/1/13

PJ

KECERGASAN FIZUKAL

(a)   Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)

 • Maksud daya tahan kardiovaskular

(i) Aktiviti:

 • Latihan par course
 • Latihan fartlek

(ii) Kaedah latihan

 •  Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan parcourse dan latihan fartlek.
 • Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul.
 • Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan parcourse dan latihan fartlek.

Aras 2

 • Menyatakan dua faedah latihan parcourse dan latihan fartlek.
 • Kerjasama
 • Berberdisiplin
 • Bersyukur
 • Bertanggunjga-wab
5.      B2 DJ1 E1
6.      B3 DJ1 E1
 • Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
 • Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular.
 • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

21-25/1/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(b) Daya Tahan Otot

 • Maksud aya tahan otot (i) Cadangan

Aktiviti:

 •  Mendagu
 • Naik turun bangku gimnastik
 • Bicep curl
 • Bangkit tubi silang
 • Lompat selang seli

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Menyatakan maksud daya tahan otot.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan daya tahan otot.
 • Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
 • Kegigihan
 
 • Melakukan aktiviti daya tahan otot.
 • Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul.
 • Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.
 • Merekod hasil pencapaian

28-31/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

2. Kekeluargaan

 • Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga

(i) suami

(ii) isteri

(iii) abang atau kakak

(iv) adik

Aras 1

 • Menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga.

Aras 2

 •  Membezakan peranan ahli keluarga.

Aras 3

 • Membincangkan peranan tiap-tiap ahli keluarga dalam membentuk keluarga bahagia.
  • Bertanggungja-wab
  • Ketabahan
  • Kesabaran
  • Kerajinan
7.      B2 DK2 E1  
 • Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga.
 • Melayari internet.
 • Main peranan.
 • Membuat penilaian terhadap kes-kes perceraian dan penderaan daripada media.

4-8/2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(c) Kekuatan Otot

 • Maksud kekuatan otot.

(i) Aktiviti:

 • Mendagu
 • Naik turun bangku bersama beban
 • Bangkit tubi sisi
 • Lompat selang seli bersama beban

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot.
 • Menyatakan maksud kekuatan otot.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan kekuatan otot.
  • Berdikari
  • Kegigihan
  • Kerajinan
  • Melakukan aktiviti kekuatan otot.
  • Membincangkan faedah latihan kekuatan otot.
  • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
  • Merekod hasil pencapaian.

11-15 /2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(d) Komposisi Badan

 • Maksud komposisi badan
 • Maksud lebihan peratusan lemak dalam badan
 • Maksud obesiti
 • Teknik menggunakan caliper lipatan kulit
 • Merekod bacaan ukuran kaliper
 • Merekod perubahan komposisi badan
Aras 1

 • Menyatakan maksud komposisi badan.
 • Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper

Aras 3

 • Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.
 • Berdikari
 • Kasih sayang
 • Bertanggungja-wab
 • Kerjasama

8.      B1 DJ1 E1
9.      B3 DJ1 E2
10.    B4 DJ1 E2

 • Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.
 • Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

18-22 /2/13  

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(e) Kuasa

 • Maksud kuasa

Aktiviti:

 • Lompat dakap
 • Hop tiga kali dan lompat
 • Hop lima kali dan lompat
 • Hop-step-jump

(ii) Kaedah Latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Menyatakan maksud kuasa.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan kuasa.
 • Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa.
 • Keselamatan
 • Keadilan
 • Bekerjasama
 • Kegigihan
 • Kerajinan
  • Melakukan aktiviti kuasa
  • Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa.
  • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.
  • Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa.

25/2/13-1/3/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

1. Pemakanan

 • Maksud nutrien  dan fungsi
 • Makro nutrien dan mikro nutrien.

(i) Makro nutrien

 • Karbohidrat, protein dan lemak

(ii) Fungsi makro nutrien

 • Membekalkan tenaga
 • Membantu pertumbuhan fizikal
 • Memanaskan badan

(iii) Mikro nutrien

 • Vitamin dan mineral

(iv) Fungsi mikro nutrien

 • Mengelakkan penyakit
 • Bahan pelawas
Aras 1

 • Menyatakan jenis-jenis nutrien.
 • Menyenaraikan sumber-sumber nutrien.

Aras 2

 • Membincangkan fungsi nutrien.

Aras 3

 • Menyatakan kesan kekurangan nutrien
  • Bersyukur
  • Bertanggungja-wab
11.  B1 DK2 E1
12.  B2 DK3 E1
13.  B3 DK1 E1  
 • Merujuk pelbagai media berkaitan nutrien dan fungsinya.
 • Perbincangan tentang fungsi makro dan mikro nutrien.
 • Menyemak kandungan nutrien pada label makanan.

4-8/3/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(f) Kelajuan

 • Maksud kelajuan

Aktiviti:

 • Lari pecut 60 meter
 • Lari pecut 100 meter

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti.
 • Menyatakan maksud kelajuan.
 • Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan.
 • Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan.
  • Hormat-menghormatii
  • Toleransi
14.  B4 DJ1 E1
 • Ujian SEGAK 1
 • Melakukan aktiviti kelajuan.
 • Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan.
 • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.
 • Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

 11-15/3/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(g) Prinsip Latihan

 • Faedah daripada sesuatu latihan

(i) Prinsip Latihan:

 • Kekhususan
 • Tambah beban

– intensiti

– set

– ulangan

Aras 1

 • Menyatakan maksud kekhususan dan tambah beban dalam prinsip latihan.

Aras 2

 • Merancang jadual program kecergasan diri.
 • Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.

Aras 3

 • Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.
  • Keselamatan
  • Bekerjasama
  • Kegigihan
  • Kerajinan
15.  B1 DJ2 E1
16.  B2 DJ2 E1  
 • ujian SEGAK 1
 • Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio.
 • Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan.
 • Membincangkan prinsip latihan.

 18-22/3/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

1. Permainan(a) Bola Baling

(i) Kemahiran:

 • Hantaran
 • Menangkap
 • Menggelecek
 • Melantun
 • Mengacah
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling.
 • Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
 • Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.
 • Keselamatan
 • Keadilan
 • Bekerjasama
 • Kegigihan
 • Kerajinan
17.  B5 DJ2 E1  
 • Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling.
 • Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling.
 • Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
 • Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

23/3/13

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1-5/4/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

2. Pengurusan konflik dan stres

 • Stres

(a) Meningkatkan penghargaan kendiri

(i) Kesan stres

 • Kesan positif
 • Kesan positif

(b) Cara mengurus stres

(i)    Kaunseling

(ii)   Beriadah

(iii)  Berehat

(iv)  Rawatan pakar

Aras 1

 • Menyatakan kesan stres yang biasa dialami.

Aras 2

 • Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi.

Aras 3

 • Membincangkan kesan stres terhadap diri sendiri.
  • Keselamatan
  • Keadilan
  • Bekerjasama
  • Kerajinan
18.  B5 DK1 E1
 • Membincangkan kesan stress terhadap diri sendiri.

-(eustres, distres)

 • Perbincangan tentang tahap stres dan cara mengurus stres.

8-12/4/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

1. Permainan(a) Bola Baling

(i) Kemahiran:

 • Menghadang
 • Menjaring
 • Menjaga gol
 • Undang-undang dan peraturan
Aras 2

 • Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
 • Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.
 • Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.
 • Keselamatan
 • Keadilan
 • Bekerjasama
 • Kegigihan
 • Kerajinan
  • Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.
  • Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

 15-19/4/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Badminton(i) Kemahiran:

 • Servis
 • Pukulan hadapan
 • Pukulan kilas
 • Pukulan lob
 • Pukul junam (drop shot).
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton.
 • Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.
 • Bersyukur
 • Kebersihan mental dan fizikal
 • Kasih sayang
 • Berdikari
19.  B4DJ1E1.
 • Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton.
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton.
 • Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.

 22-26 /4/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Badminton(i) Kemahiran:

 • Smesy
 • Gerak kaki
 • Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 •  Latihan yang sistematik.
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.
 • Kesesuaian pakaian.
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti.
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan.
 • Perlakuan aktiviti.
 • Berdisiplin murid.
Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.
 • Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.

Aras 3

 • Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton.
 • Merancang strategi asas dalam permainan badminton.
 • Bersyukur
 • Berhati-hati
 • Kebersihan mental dan fizikal
 • Kasih sayang
 • Berdikari
20.  B3DJ2 E1  
 • Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.
 • Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.
 • Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton.

 29/4/13-3/5/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

Penyalahgunaan bahan:Kesan pengambilan dadah

kepada:

(i) Tubuh badan

 • gangguan sistem saraf
 • ketagihan
 • penyakit

(ii) Keluarga

 • keruntuhan institusi kekeluargaan
 • ekonomi tergugat
Aras 1

 • Menyatakan kesan pengambilan dadah terhadap tubuh badan.

Aras 2

 • Memberi contoh kesan pengambilan dadah kepada institusi kekeluargaan.

Aras 3

 • Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
21.  B3DK2E1.
 • Perbincangan tentang dadah.
 • Kajian kes.
 • Menyediakan folio berkaitan dengan kesan pengambilan dadah kepada tubuh badan.
 • Main peranan dalam situasi tertentu.

 6-10/4/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(a)   Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)(i) Aktiviti:

 • Latihan par course
 • Latihan fartlek

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

(b)  Daya Tahan Otot

Aktiviti:

 •  Mendagu
 • Naik turun bangku gimnastik
 • Bicep curl
 • Bangkit tubi silang
 • Lompat selang seli

(ii) Kaedah latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Menyatakan maksud daya tahan otot.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan daya tahan otot.
 • Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
22.  B5 DJ1 E1
 • Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot
 • Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot
 • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot

  13 -17/5/13

PJ

PENTAKSIRAN PUSAT

20-24/5/13

PK

PENTAKSIRAN PUSAT

25/5/13

 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 10-14/6/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(c)          Kekuatan Otot 

(i) Aktiviti:

 • Mendagu
 • Naik turun bangku bersama beban
 • Bangkit tubi sisi
 • Lompat selang seli bersama beban

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

(d)         Komposisi Badan

Aras 1

 • Menyatakan maksud daya tahan otot.
 • Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan daya tahan otot.
 • Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot.
 • Kegigihan
 • Berberdisiplin
 • Keadilan
 • Melakukan aktiviti daya tahan otot.
 • Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul.
 • Membincangkan faedah latihan daya tahan otot.
 • Merekod hasil pencapaian

17-21/6/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(e)         KuasaAktiviti:

 • Lompat dakap
 • Hop tiga kali dan lompat
 • Hop lima kali dan lompat
 • Hop-step-jump

(ii) Kaedah Latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

(f)           Kelajuan

Aktiviti:

 • Lari pecut 60 meter
 • Lari pecut 100 meter

(ii) Kaedah latihan

 • Prinsip-prinsip latihan
 • Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan.
 • Menyatakan maksud kelajuan.
 • Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan.
 • Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan.
  • Hormat-menghormatii
  • Toleransi
  • Melakukan aktiviti kelajuan.
  • Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan.
  • Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan.
  • Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.
  • Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

 24-28/6/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

1. KeselamatanAkta dan Undang-undang:

(i) Akta perlindungan kanak-kanak

(ii) Jenis penderaan:

 • Penganiayaan fizikal
 • Penderaan mental dan emosi
 • Penderaan seks
 • Buruh kanak-kanak
 • Pengabaian kanak-kanak

(iii) Agensi bagi perlindungan kanakkanak:

 • Polis Diraja Malaysia
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Pertubuhan Badan Kerajaan

(iv) Peranan agensi

Aras 1

 • Menyatakan jenis penderaan kanak-kanak.
 • Menyatakan akta perlindungan kanakkanak.

Aras 2

 • Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

Aras 3

 • Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.
 
23.  B1 DK3 E1
24.  B2 DK4 E1 .
 • Ceramah oleh penceramah jemputan.
 • Perbincangan dalam kumpulan kecil.
 • Kajian kes : Kes buli di sekolah
 • Forum.

 1-5/7/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

2. Olahraga(a) Balapan

(i) Acara lari berganti-ganti

 • Teknik hantaran dan terima baton
 •  Teknik larian di selekoh
 • Undang-Undang dan Peraturan

-kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton

-susunan pelari dalam lorong

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 •  Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti 􀁸 Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti.
 • Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti.
 • Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton.
 • Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.

Aras 3

 • Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti.
 • Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti.
 • Berhati-hati
 • Sayangi diri
 • Tanggungjawab
25.  B2 DJ3 E1
26.  B3 DJ2 E2  
 • Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat.
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.
 • Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti.
 • Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.
 • 􀁸 Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti.
 • Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

8-12/7/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

2. Olahraga(a) Balapan

(i) Acara lari berganti-ganti

 • Teknik hantaran dan terima baton
 •  Teknik larian di selekoh
 • Undang-Undang dan Peraturan

-kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton

-susunan pelari dalam lorong

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 •  Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti.
 • Melakukan kemahiran lari berganti-ganti dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berganti-ganti.
 • Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton.
 • Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.

Aras 3

 • Menganalisis fasa pergerakan dalamnacara lari berganti-ganti.
 • Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti.
  • Berhati-hati
  • Sayangi diri
  • Tanggungjawab
  • Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat.
  • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.
  • Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti.
  • Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.
  • Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti.
  • Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.

 15-19/7/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Padang(i) Merejam lembing

 •  Teknik pegangan lembing
 • Fasa persediaan
 • Fasa lari landas
 • Fasa rejaman

–      sudut pelepasan

 • Fasa ikut lajak
 • Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-aspek keselamatan

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing
 • Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing
 • Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing..
  • Berhati-hati
  • Bertanggungjawab
27.  B1 DJ3 E1
28.  B1 DK3 E2
29.  B3 DJ2 E3
30.  B4 DJ2 E2
 • Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat.
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.
 • Membincangkan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing
 • Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing
 • Menyediakan folio individu acara merejam lembing

22-26/7/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PESEKITARAN

1. KeselamatanAkta dan Undang-undang:

(i) Akta perlindungan kanak-kanak

(ii) Jenis penderaan:

 • Penganiayaan fizikal
 • Penderaan mental dan emosi
 • Penderaan seks
 • Buruh kanak-kanak
 • Pengabaian kanak-kanak
Aras 1

 • Menyatakan jenis penderaan kanakkanak.
 • Menyatakan akta perlindungan kanakkanak.

Aras 2

 • Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

Aras 3

 • Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.
 • Keselamatan
 • Bertanggung-jawab
 • Ceramah oleh penceramah jemputan.
 • Perbincangan dalam kumpulan kecil.
 • Kajian kes : Kes buli di sekolah
 • Forum.

29/7/13 -2/8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Padang(i) Merejam lembing

 •  Teknik pegangan lembing
 • Fasa persediaan
 • Fasa lari landas
 • Fasa rejaman

–      sudut pelepasan

 • Fasa ikut lajak
 • Undang-undang dan peraturan

(ii) Aspek-aspek keselamatan

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing
 • Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing.

Aras 3

 • Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing
 • Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing.
 • Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing..
 • Bertanggungja-wab
 • Bekerjasama
  • Membincangkan  undang-undang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing
  • Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing
  • Menyediakan folio individu acara merejam lembing
  • Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing
  • Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing

3/8/13

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2

12-16/8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

3. Pendidikan Pergerakan(a) Gimnastik Artistik

Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang.

Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus.

Pola Pergerakan :

(i) Pola 3

 • Gerak edar

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar
 • Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar.
 • Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

Aras 3

 • Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna.
 • Berkerjasama
 • kegigihan
 • Sistematik
31.  B2 DJ4 E1
32.  B4 DJ3 E1  
 • Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.
 • Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.
 • Merancang aktiviti latih tubi.
 • Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar.
 • Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.

19-23/8/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Gimnastik IramaGimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.

Pola Pergerakan :

(i) Pergerakan 3

 • Meringkuk dan melunjur

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur.
 • Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul.

Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.
 • Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

 

 • Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur.
 • Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur.
 • Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.
 • Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur..

26-30 /8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Gimnastik IramaMaksud Gimnastik Irama

Pola Pergerakan :

(i) Pergerakan 3

 • Meringkuk dan melunjur

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
 • Perlakuan aktiviti
 • Berdisiplin murid
Aras 2

 • Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.
 • Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

Aras 3

 • Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna
 • Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan.
 • Bertanggungjawab
 • Berhati-hati
 • Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur.
 • Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.
 • Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.
 • Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

2-6/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(c) Gimnastik PendidikanGimnastik pendidikan memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar.

Tema gimnastik pendidikan :

(i) Tema 3

 • Kesedaran masa

(ii) Tema 4

 • Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan

(iii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian.
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan, perlakuan aktiviti dan disiplin murid.
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan.
 • Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 3

 • Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema.
 • Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.
 • Bertanggungjawab
 • Berhati-hati
 • Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu.
 • Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat.
 • Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.
 • Membuat persembahan variasi pergerakan.
 • Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

9-13/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(d) Pergerakan KreatifMaksud pergerakan kreatif

Tema pergerakan :

(i) Tema 5

 • Penyesuaian terhadap rakan.

(ii) Tema 6

 • Penggunaan tubuh badan sebagai alat.

(iii) Tema 7

 • Lapan lakuan daya asas.

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti

 

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif.
 • Melakukan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.

Aras 3

 • Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima, enam dan tujuh.
 • Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif
 • Kerjasama
 • Kegigihan
 • Kesabaran
 • Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.
 • Membincangkan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dan tema empat.
 • Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif.
 • Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema.

16-20/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

4. Rekreasi(a) Rekreasi

 • Maksud Rekreasi

(i) Orienteering

 • Penggunaan kompas
 • Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas
 • Mencari objek dengan menggunakan kompas

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Menyatakan maksud orienteering.
 • Menggunakan kompas.

Aras 2

 • Menggunakan kompas untuk mencari bearing.
 • Menggunakan kompas untuk mencari objek.
 • Jujur
 • Amanah
 • Bertanggungja-wab
33.  B1 DJ4 E1
34.  B2 DJ5 E1
   35.  B5 DJ3 E1  
 • Melukis dan melabelkan kompas.
 • Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta.
 • Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas..
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering.

23-27/9/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

3. Penyalahgunaan bahan: Kesan pengambilan dadah kepada:(ii) Keluarga

 • keruntuhan institusi kekeluargaan
 • ekonomi tergugat
Aras 3

 • Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara.
 • Mencadangkan pendirian yang perlu diambil terhadap dadah.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
  • Lakonan “katakan tidak kepada dadah”.
  • Main peranan dalam situasi tertentu.

30/9/17-4/10/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

4. Rekreasi(a) Rekreasi

(i) Orienteering

 • Penggunaan kompas
 • Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas
 • Mencari objek dengan menggunakan kompas

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

 • Latihan yang sistematik
 • Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
 • Kesesuaian pakaian
 • Persekitaran atau tempat beraktiviti
 • Penyeliaan, arahan dan bimbingan, Perlakuan aktiviti dan disiplin murid
Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Menyatakan maksud orienteering.
 • Menggunakan kompas.

Aras 2

 • Menggunakan kompas untuk mencari bearing.
 • Menggunakan kompas untuk mencari objek.

Aras 3

 • Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Jujur
 • Amanah
 • Bertanggungja-wab
36.  B4 DJ4 E1
 • Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering.
 • Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering.
 • Membincangkan faedah yang diperoleh dalam aktiviti orienteering.
 • Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang.

7-11/10/13

PJ

KESUKANAN

 

1. PengurusanPengurusan alatan sukan dan permainan

(i) Penyemakan stok

Aras 1

 • Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

Aras 2

 • Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.

Aras 3

 • Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.
 • Bekerjasama
 • Kreatif
 • Berdisiplin
37.  B3 DJ3 E1
 • Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah.
 • Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

14-18/10/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

2. Pertolongan cemas(i) Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S

 • T = Talk (Bertanya)
 • O = Observe (Perhati)
 •  T = Touch (Sentuh)
 • A = Active (Bergerak Aktif)
 • P = Passive (Bergerak Pasif)
 • S = Skills (Kemahiran)
Aras 1

 • Menjelaskan prinsip dan prosedur pertolongan cemas T.O.T.A.P.S.

ARAS 2

 • Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S.

ARAS 3

 • Menunjukcara pelaksanaaan prosedur
 • T.O.T.A.P.S.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
38.  B3 DK3 E1
39.  B4 DK1 E1  
 • Tunjuk cara
 • Menyediakan folio

21-25/10/13

PJ

KESUKANAN

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan(i) Insentif dalam sukan dan permainan

 • jenis dan kesan

(ii) Sosiobudaya:

 • pemilihan permainan
 • pakaian
  • Idola
Aras 1

 • Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan.

Aras 2

 • Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan.
 • Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan.

Aras 3

 • Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.
 • Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu sukan dan permainan.
 • Tolong-menolong
 • Belas kasihan
 • Kasih sayang
40.  B1 DJ5 E1
41.  B2 DJ6 E1
42.  B5 DJ4 E1  
 • Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan.
 • Membahaskan isu sosio budaya dalam sukan dan permainan.
 • Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan permainan.
 • Mengulas laporan sukan dan permainan daripada keratan akhbar.

28/10/13 –

1/11/13

PJ

KESUKANAN

3. Etika

 • Maksusd etika dalam sukan  dan permainan Permainan bersih (fair play )

(i) Amalan permainan bersih (atlit)

(ii) Semangat kesukanan (atlit)

 • Maksud semangat kesukanan.
 • Ciri-ciri semangat kesukanan.
 • Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan.
 • Kejayaan pasukan berasaskan semangat kesukanan.
Aras 1

 • Menyatakan maksud etika dalam sukan.

Aras 2

 • Menyatakan amalan permainan bersih
 • Menyatakan maksud semangat kesukanan.

Aras 3

 • Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan..
 • Mencatatkan maksud etika dalam sukan.
 • Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan.
 • Bekerjasama
 • Kreatif
 • Berdisiplin
43.  B1 DJ5 E2  
 • Mencatatkan maksud etika dalam sukan.
 • Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan.
 •  Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit.

4-8/11/13

PJ

PENTAKSIRAN PUSAT

11-15/11/13

PK

PENTAKSIRAN PUSAT

16/11/13

 

CUTI AKHIR TAHUN

Disediakan oleh:

…………………………………………………………………

MATIN ANAK BAJI

Disahkan oleh

//

Tinggalkan komen »

Terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka

Rekod Pertanyaan Soalan
Bil Tarikh Soalan Soalan Jawapan Lampiran Tarikh Jawapan Status
11 26/04/2012 bertangkup / bertakup bertangkup 27/04/2012 Selesai
12 26/04/2012 1. Zalala menanti dengan sabar kepulangan ibunya. 2. Menteri Dalam Negeri menegur kedegilan penganjur perhimpunan itu. Dalam Proses
13 24/04/2012 Adaka peribahasa/slogan/kata-kata hikmat dll perlu ditulis dengan tanda baca pengikat atau petik. Contohnya “seperti aur dengan tebing” atau tidak semestinya begitu? Minta penjelasan. terima kasih Contoh yang diberi ialah peribahasa dan tidak memerlukan tanda pengikat kata/petik melainkan jika mahu diserlahkan frasa tersebut. Bagi slogan seperti “Bahasa Jiwa Bangsa” dalam teks tidak perlu diletak tanda petik melainkan pada penutup surat dan setiap awalan hurufnya ditulis dengan huruf besar . 26/04/2012 Selesai
14 24/04/2012 Ahmad membaca buku bertajuk “Bukit Rahsia” yang ditulis oleh Idris Rahman. Adakah tajuk buku itu perlu ada tanda pengikat/petik? Terima kasih Tajuk buku hendaklah diitalikkan dan tidak perlu dibuat tanda petik. 26/04/2012 Selesai
15 24/04/2012 Novel “Esok Masih Ada” memenangi hadiah pertama. Adakah salah kalau ditulis esok Masih Ada sahaja tanpa tanda pengikat? terima kasih Sebagai tajuk filem atau tajuk lagu perlu dibuat tanda petik. Jika tidak ditulis tanda petik mungkin boleh timbul kekeliruan sama ada itu perkataan biasa atau nama bagi sesuatu perkara  yang lain. 26/04/2012 Selesai
16 16/04/2012 hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri…bagaimanakah peribahasa ini selengkapnya? Mohon diberikan contoh ayat yang menggunkakan peribahasa ini? Terima kasih Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya kehidupan Encik Ali di negeri orang, namun beliau tetap akan kembali ke tanah air suatu hari nanti. Langkah Encik Ali itu umpama bidalan “Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri”. 16/04/2012 Selesai
17 15/04/2012 Peribahasa harapkan pagar ATAU pegar makan padi dan seperti melepaskan batuk ATAU batok di tangga? Minta penjelasan. Terima kasih Pendapat baharu tentang peribahasa “Harapkan pegar, pegar makan padi” (Harapkan pagar, pagar makan padi) yang banyak dibincangkan di ruang maya ini belum dapat dipastikan kesahihannya kerana sehingga kini belum ada dapatan/kajian yang dapat mengesahkan kebenarannya. Tidak ada maklumat terperinci tentang peribahasa dalam pangkalan data kami. Peribahasa ialah khazanah yang terakam sejak dahulu lagi, walaupun dicetak berulang kali tetapi bentuk asalnya tetap dikekalkan. Begitu juga dengan peribahasa “Melepaskan batuk di tangga”. Walaupun pendapat yang mengatakan bahawa yang benarnya ialah “Melepaskan batok di tangga” semakin digemari, buku peribahasa masih mengekalkan bentuk yang sedia ada. Peribahasa ialah perumpamaan atau ibarat dan kita boleh menerangkan maksud peribahasa berdasarkan bandingan objek-objek dalam ungkapan berkenaan. Wallahua’lam. 16/04/2012 Selesai
18 15/04/2012 Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga…… Kendi dalam ayat tersebut merujuk kepada kendi bekas air atau burung kendi (sejenis burung laut/burung gajah) atau pun sebenarnya KUNDI. Mohon penjelasan, terima kasih Ungkapan yang betul ialah kundi. Kundi ialah sejenis biji saga yang digunakan untuk menimbang emas. Pencipta tersebut mengaitkan kundi dengan budi, iaitu kundi yang dijadikan alat untuk menimbang emas dan budi pula ssesuatu yang sangat berkaitan dengan akal dan pekerti yang secara simbolik sangat dipandang tinggi oleh orang Melayu. 16/04/2012 Selesai
19 15/04/2012 Apakah yang dimaksudkan cencaru makan petang? Peribahasa  “cencaru makan petang” bermaksud pekerjaan yang lambat mendatangkan hasil yang baik. 16/04/2012 Selesai
20 10/04/2012 isi dan kandungan mempunyai maksud yang sama, akan tetapi mengapa kebanyakan kita sering menggunakan isi kandungan, sama ada dalam pertuturan mahu pun penulisan? Terima kasih Isi dan kandungan mempunyai maksud yang sama. Oleh itu, bersama-samalah kita membiasakan yang betul. 12/04/2012 Selesai
1 2 3 4
Tinggalkan komen »

Kepentingan Aktiviti Kokurikulum

Semua pejajar di setiap sekolah diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum. Aktiviti ini dijalankan pada sebelah petang atau pun pada sebelah pagi bagi pelajar sesi petang. Para pelajar wajib menyertai tiga aktiviti yang dijalankan, iaitu kelab dan persatuan, unit beruniform dan aktiviti permainan. Kini kegiatan kokurikulum dilihat sama penting dengan bidang akedemik, malahan ada yang berpendapat kokurikulum lebih berkesan dalam membentuk EQ seseorang pelajar.

Melalui aktiviti ini, terutamanya aktiviti sukan dan permainan tubuh badan akan menjadi sihat dan minda pun cerdas. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita melakukan sesuatu aktiviti, otot-otot akan bergerak dengan aktif, seterusnya badan kita akan mengeluarkan toksin dari dalam badan melalui peluh. Apabila kita sihat, mudahlah  untuk kita mengikuti pelajaran dan yang pasti kita dapat hadir ke sekolah. Sebaliknya, jika seseorang itu malas menghadiri aktiviti kokurikulum dia akan menjadi pasif dan mudah mendapat penyakit. Jika tubuh badan kita tidak sihat, kita akan menjadi cepat keletihan, badan lesu dan tidak bermaya seterusnya minat untuk belajar pun luntur.

Selain itu, dengan menyertai aktiviti kokurikulum, pelajar dapat memanfaatkan masa lapang dengan bijak. Sekiranya pelajar tidak menyertai aktiviti kokurikulum, masa yang terluang pasti akan digunakan untuk menonton televisyen,  bermain permaiinan video, melayari internet dan berkemungkinan akan mengikut rakan-rakannya berpeleseran di pusat beli-belah, akhirnya boleh terlibat dengan pennyalahgunaan dadah dan jenayah, atau sekurang-kurangnya boleh terjebak menjadi perokok. Jelaslah bahawa, aktiviti kokurikulum ini dapat mengelakkan megeka daripada terjerumus ke dalam kancah masalah sosial, seperti jenayah, merempit, meragut, menagih dadah, mengedar dadah dan banyak lagi.

Apabila menyertai aktiviti kokurikulum, secara tidak langsung para pelajar  juga boleh menambah kenalan. Hal ini dikatakan demikian kerana penyertaan dalam persatuan mahupun aktiviti sukan adalah tidak mengira dari kelas mana, ataupun apakah bangsa dan warna kulit seseorang pelajar itu? Jadi, apabila ramai kenalan para pelajar tidak akan berasa bosan dan dapat berbincang tentang pelajaran dengan rakan –rakan. Apabila para pelajar di sesebuah sekolah kenal-mengenali maka  wujudlah perpaduan dan persefahaman antara mereka sekaligus dapat mewujudkan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum di negara ini.

Aktiviti kokurukulum juga diisi dengan aktiviti yang berbentuk pertandingan, sama ada pertandingan di peringkat sekolah, zon, daerah, peringkat negeri, malahan sehingga ke peringkat antarabangsa.  Melalui pertandingan dalam aktiviti kokurikulum tersebut seorang pelajar boleh mencipta kejayaan dan mengharumkan nama sekolah sekiranya  dia atau pasukannya memenangi kejohanan yang disertai. Jika pada peringkat sekolah, para pelajar ini  sudah berjaya mengharumkan nama sekolah, apabila dewasa kelak, tidak mustahil para pelajar ini  juga boleh mengharumkan nama Negara.

Intihanya, jelaslah bahawa  aktiviti kokurikulum memberi manfaat yang banyak kepada kita. Oleh itu, para pelajar, mesti memanfaatkan masa yang terluang dengan menyertai aktiviti kokurikulum. Apalah gunanya menjadi pelajar pintar yang mendapat gred A bagi semua mata pelajaran dalam peperiksaan, tetapi tubuh badannya tidak bermaya, lebih buruk lagi jika dia hidup dalam kesepian kerana tidak mempunyai kawan.

23 Komen-komen »

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers