Marilah menggunakan Bahasa Melayu yang betul, indahnya bahasaku.

Suri Teladan – Role Model
Jerayawara – Road Show
Latar Pentas – Back Drop
Gegantung – Banting
Imej Tumpu – Highlight
Parkir – Parking
Pascanilai – Post Mortem
Swafoto – Selfie

 • interpretasi : tafsiran
 • mendepangi : menghadapi
 • revolusi : perubahan secara cepat dan meluas
 • sejagat : seluruh dunia
 • bertunjangkan : berdasarkan
 • globalisasi : mengenai dunia seluruhnya
 • marcapada : dunia sekarang ini
 • dangkal : cetek, sedikit
 • mapan : mantap, tidak berubah-ubah
 • propoganda : pendapat yang dihebahkan untuk mempengaruhi orang ramai
 • dinobatkan : ditabalkan
 • mangkin : faktor yang mempercepat berlakunya sesuatu perkembangan
 • dana : kumpulan wang untuk sesuatu kegunaan
 • memantau : melihat
 • merintis : membuka jalan, mempelopori
 • memacu : menggesa supaya bergerak pantas
 • menelusuri : menjejaki
 • siratan : sesuatu yang tersembunyi
 • terampil : cekap
 • diperlekeh : dipermudah
 • meritokrasi : sistem sosial yang menyanjung kedudukan seseorang kerana kebolehannya
 • merit : sifat / kualiti yang layak mendapat
 • mandiri : berdiri sendiri
 • aktivis : orang yang melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan atau perjuangan secara aktif dan agresif
 • pugut : vandalisme
 • pincang : ada kekurangannya
 • mukadimah : permulaan kata
 • fatan : cerdik / pandai
 • arbitrari : tidak berasaskan pemikiran
 • afiliasi : pertalian
 • prolifik : banyak menghasilkan karya
 • lampas : halus / lepas mulut
 • menyingkap : membongkar / mendedahkan
 • kebejatan : kerosakan / keburukan
 • tempias : percikan / arus
 • kancah : medan / gelanggang
 • melestarikan : mengekalkan
 • gimik : sesuatu yang digunakan untuk menarik perhatian umum
 • malap : pudar / muram
 • alaf : seribu tahun
 • alpa : lalai / leka
 • stereotaip : tidak asli
 • menerajui : memimpin / mengetuai
 • badai : kekacauan
 • sekelumit : sedikit
 • meluputkan : menghilangkan
 • kepompong : ruang lingkup / sarung
 • tersohor : termasyhur
 • intiha : akhir / penutup
 • berganjak : beralih
 • bukti yang konklusif : bukti yang kukuh
 • memanifestasikan fikiran : menggunakan idea dengan sebaik-baiknya
 • jika ditelusuri : jika dikaji secara mendalam
 • alaf baharu : masa terkini
 • mutakhir ini : pada masa kini
 • landasan berfikir : cara berfikir
 • masyarakat konvensional : masyarakat umum/biasa
 • mengaibkan diri : memalukan diri
 • inteligensia : kumpulan manusia yang bijak
 • anjakan paradigma : perubahan demi kemajuan atau kebaikan
 • prakarsa : inisiatif/daya usaha
 • mendabik dada : kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan
 • masih bermain dengan fantasi : berkhayal / tidak berfikiran matan
 • seantero dunia : seluruh dunia
 • di persada antarabangsa : pada peringkat antarabangsa/global
 • meluaskan horizon pemikiran : meluaskan pandangan / pemikiran
 • menikam sanubari : menusuk perasaan / menjadikan perasaan benar-benar terasa
 • integrasi kaum : perhubungan kaum
 • menukilkan kata-kata : menyampaikan pendapat/ menulis sesuatu/ menyatakan sesuatu

Istilah aras tinggi ini boleh dijadikan panduan kita untuk berkomunikasi dan mnulis ayat yang lebih spesifik. Mudah-mudahan
Ingat
-Jangan guna kolaborasi dalam tutur kata atau penulisan kerana maksudnya bersubahat,
istilah yang betul ialah kolaboratif

 • engagement dengan pihak lain. Dalam BM lebih indah, libat urus dengan pihak lain;
 • cyndication – BM pensindiketan;
 • facility – kemudahan, sesungguhnya tiada kata fasiliti dlm BM.
Advertisements