CIKGU BM SMK COCHRANE

Dengan bahasa kita boleh memuliakan sesiapa sahaja. Berbahasalah dengan betul tanpa mengira tempat dan tujuannya.

RH Khamis

MINGGU : 1  
HARI : KHAMIS TARIKH : 16 / 1 / 14  

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 HARAPAN 5.35 – 6.10
Tajuk : Unit 1: Pelajar Cemerlang

TATABAHASA: KATA NAMA & PERIBAHASA & KATA GANTI NAMA

Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Membina ayat yang lengkap dengan subjek dan predikat
 2. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan
FU/FS :  12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  Aras 1 (v). Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.

Aktiviti PdP : Bersoal jawab, perbincangan
Sistem Bahasa : Golongan kata, istilah, kosa kata
Nilai/Ilmu: : Saling menghormati / kemasyarakatan
KBT : Komunikasi  berkesan
KBAT : Menilai pendapat
I-Think : Multi flow map
BBM / Evidens : Buku teks, buku rujukan B1DT1E1
Refleksi :  

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 IKHLAS 1.45 – 2.55
Tajuk : Unit 1: Pelajar Cemerlang

Penulisan KRT:  Cara-cara memupuk perpaduan/kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat

Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap
 2. Mengemukakan pendapat yang bernas dalam perbincangan
FU/FS :  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif

Aktiviti PdP : Bersoal jawab, perbincangan
Sistem Bahasa : Golongan kata, istilah, kosa kata
Nilai/Ilmu: : Saling menghormati / kemasyarakatan
KBT : Komunikasi  berkesan
KBAT : Menilai pendapat
I-Think : Multi flow map
BBM / Evidens : Buku teks, buku rujukan B1DT1E1
Refleksi :  

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 UNGGUL – TIADA KELAS

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas/Masa   1 HARAPAN/IKHLAS DAN 1 DINAMIK – TIADA KELAS

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas/Masa: : 2 HARAPAN DAN 2 IKHLAS 6.10 – 6.45
Tajuk : PJ: DAYA TAHAN OTOT & KEKUATAN OTOT
Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud daya tahan otot dan kekuatan otot
 2. Menjelaskan kebaikan memiliki daya tahan otot yang baik
 3. Menjelaskan otot yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot
Aktiviti PdP : Bersoal jawab, menyalin nota dan membuat latihan
Nilai : Mementingkan kesihatan
BBM /Evidens : Buku teks, buku rujukan
Refleksi :  

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas/Masa : 2 DINAMIK  DAN 2 PINTAR 5.00 – 5.35
Tajuk : PJ: DAYA TAHAN OTOT & KEKUATAN OTOT
Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud daya tahan otot dan kekuatan otot
 2. Menjelaskan kebaikan memiliki daya tahan otot yang baik
 3. Menjelaskan otot yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot
Aktiviti PdP : Bersoal jawab, menyalin nota dan membuat latihan
Nilai : Mementingkan kesihatan
BBM / Evidens : Buku teks, buku rujukan
Refleksi :  

 

2 Komen-komen »

RH Rabu

MINGGU : 1  
HARI : RABU TARIKH : 14 / 1/ 14  

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 HARAPAN  5.35 – 6.10
Tajuk : Unit 1: Pelajar Cemerlang

TATABAHASA: KATA NAMA & PERIBAHASA & KATA GANTI NAMA

Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Membina ayat yang lengkap dengan subjek dan predikat
 2. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan
FU/FS :  12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  Aras 1 (v). Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.

Aktiviti PdP : Bersoal jawab, perbincangan
Sistem Bahasa : Golongan kata, istilah, kosa kata
Nilai/Ilmu: : Saling menghormati / kemasyarakatan
KBT : Komunikasi  berkesan
KBAT : Menilai pendapat
I-THINK : Multi flow map
BBM /Evidens : Buku teks, buku rujukan B1DT1E1
Refleksi :  

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 IKHLAS  3.50 – 4.25
Tajuk : Unit 1: Pelajar Cemerlang

TATABAHASA: KATA NAMA & PERIBAHASA & KATA GANTI NAMA

Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Membina ayat yang lengkap dengan subjek dan predikat
 2. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan
FU/FS :  12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  Aras 1 (v). Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.

Aktiviti PdP : Bersoal jawab, perbincangan
Sistem Bahasa : Golongan kata, istilah, kosa kata
Nilai/Ilmu: : Saling menghormati / kemasyarakatan
KBT : Komunikasi  berkesan
KBAT : Menilai pendapat
I-THINK : Multi flow map
BBM /Evidens : Buku teks, buku rujukan B1DT1E1
Refleksi :  

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 UNGGUL  6.10 – 6.45
Tajuk : Unit 1: Pelajar Cemerlang

TATABAHASA: KATA NAMA & PERIBAHASA & KATA GANTI NAMA

Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Membina ayat yang lengkap dengan subjek dan predikat
 2. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan
FU/FS :  12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  Aras 1 (v). Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.

Aktiviti PdP : Bersoal jawab, perbincangan
Sistem Bahasa : Golongan kata, istilah, kosa kata
Nilai/Ilmu: : Saling menghormati / kemasyarakatan
KBT : Komunikasi  berkesan
KBAT : Menilai pendapat
I-THINK : Multi flow map
BBM /Evidens : Buku teks, buku rujukan B1DT1E1
Refleksi :  

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas/Masa   1 HARAPAN / IKHLAS / DINAMIK– TIADA KELAS

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas/Masa   2 HARAPAN/IKHLAS/UNGGUL – Tiada kelas

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas/Masa : 2 HARAPAN / IHKLAS / DINAMIK 5.35 – 6.10 PM

 

1 Komen »

RH Isnin

MINGGU : 1  
HARI : ISNIN TARIKH : 6 / 1 / 14  
 

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 HARAPAN  – TIADA KELAS

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 IKHLAS 3.50 – 4.25
Tajuk : Unit 1: Pelajar Cemerlang

Tatabahasa: Kata Nama

Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti jenis-jenis kata nama
 2. Membina dan melengkapkan ayat dengan kata nama yang sesuai
FU/FS :  1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i).

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang. Aras 1 (iv).

Aktiviti PdP : Bersoal jawab, perbincangan
Sistem Bahasa : Golongan kata, istilah, kosa kata
Nilai/Ilmu: : Saling menghormati / bahasa
KBT : Komunikasi  berkesan
KBAT : Melahirkan pendapat
i-THINK : Bubble Map
BBM : Buku teks, buku rujukan
Refleksi :  

BAHASA MELAYU

Kelas/Masa : 2 UNGGUL 2.20- 3.30
Tajuk : Unit 1: Pelajar Cemerlang

Penulisan KRT:  Cara-cara memupuk perpaduan/kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat

Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Menulis ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap
 2. Mengemukakan pendapat yang bernas dalam perbincangan
FU/FS :  12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif

Aktiviti PdP : Bersoal jawab, perbincangan
Sistem Bahasa : Golongan kata, istilah, kosa kata
Nilai/Ilmu: : Saling menghormati / Penulisan
KBT : Komunikasi  berkesan
BBM : Buku teks, buku rujukan
Refleksi :  

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas/Masa   1   IKHLAS DAN 1 DINAMIK 5.00-5.35
Tajuk : Tunjang PJ: Kecergasan Fizikal :  Daya tahan kardiovaskular
Objektif

 

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat:

 1. Menjelaskan definisi daya tahan kardiovaskular
 2. Menjelaskan cara-cara meningkatkan dan faedah latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular.
Aktiviti PdP : Bersoal jawab, perbincangan
Nilai : Kebersihan mental dan fizikal
BBM : Buku teks, buku rujukan
Refleksi :  

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Kelas/Masa : 2  HARAPAN, IKHLAS DAN UNGGUL – TIADA KELAS
     
Kelas/Masa : 2  DINAMIK DAN 2 PINTAR – TIADA KELAS

 

Tinggalkan komen »

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 100,000 times in 2013. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 4 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Tinggalkan komen »

Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2 2014

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN DUA 2014

MIN

TARIKH

UNIT

KEMAHIRAN BAHASA

(Fokus utama/fokus sampingan)

KBAT/ i-THINK /

PEMETAAN EVIDENS

 1. 1.       

2-3/1/14

Khamis-Jumaat

Unit 1: Pelajar Cemerlang

 • Bacaan dan pemahaman

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama  
 • Peribahasa  

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

BIDANG ESTETIK

12.3   Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Melahirkan pendapat

 

 • Bubble map

 

 1. 1.      B1DL1E1
 2. 2.      B1DT1E1

 

 

 1. 2.       
6 -10/1/14 Unit 1: Pelajar Cemerlang

 

Bacaan dan pemahaman:

 • Kepentingan/cara-cara memupuk semangat perpaduan

 

 

 

Sistem Bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama  
 • Peribahasa hlm.9

 

 

Komsas

 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang. Aras 1 (iv). Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Menghasilkan komunikasi asli

 

 • Brace map

 

 1. 3.      B1DL1E1
 2. 4.      B1DT1E1
 3. 5.   B1BD1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 1. 3.       

13-17/1/14

Unit 1: Pelajar Cemerlang

Penulisan

 • Karangan jenis dialog: KaranganJenis Dialog  (Isu Semasa) m/s 9
 • Format Dialog m/s 237

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Ganti Nama hlm 19-20
 • Pembentukan Kata Nama hlm 110 dan 120

 

Komsas

 • Sajak Persahabatan
BIDANG INTERPERSONAL

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  Aras 1 (v). Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 2 (i). Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv). Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (v)Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan penggunaan dalam karya

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Menilai pendapat
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Multi-flow-map

 

 1. 6.      B2DB1E1
 2. 7.      B3DL1E1
 3. 8.   B2DL1E1
 4. 9.   B3DB1E1

 

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 • Menggambarkan situasi

 

 

 1. 4.       

20-24/1/14

Unit 2: Merentas Desa  

Penulisan

 • · Surat kiriman tidak rasmi hlm. 21

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama Majmuk hlm. 121
 • Imbuhan Kata Majmuk hlm. 122
 • Kosa kata/istilah hlm. 15
 • Peribahasa hlm. 17

 

 

Komsas

 • Pantun Empat Kerat (Muhibah dan Perpaduan)

 

BIDANG INTERPERSONAL

2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i). Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas kritis dan kreatif. Aras 1(i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. (ii)Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk mengemukakan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.5Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah  dihasilkan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Tree map

 

 1. 10.  B2DB1E1
 2. 11.  B2DL1E1
 3. 12.  B3DL1E2
 4. 13.  B4DL1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

 1. 5.       

27/1/14 Thaipusam

28 – 31/1/14

Unit 2: Merentas Desa  

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Nama Ganda hlm. 139
 • Kata Kerja Transitif hlm. 28
 • Kata Kerja Transitif Pasif hlm. 29

 

Komsas

 •  Raja Muda

 

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1(iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1(v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Tree map

 

 1. 14.  B2DB1E1
 2. 15.  B2DL1E1
 3. 16.  B3DL1E2
 4. 17.  B4DL1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Menilai tindakan secara kritis

 

 

 

 1. 6.       

3 /1/14

Hari Wilayah

4 – 7/2/14

Unit 3: Sahabat Remaja

Penulisan

 • Surat Kiriman Rasmi

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Dasar hlm. 178

Pola FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

 

Komsas

 • Anak Penggunting Rambut
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii)Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian

 

 • Bubble map

 

 1. 18.  B3DL1E1
 2. 19.  B5DL1E1
 3. 20.  B5DT1E1
 4. 21.  B5DL1E2

 

 • Membuat penilaian tentang nilai yang dibawa dalam genre sastera

 

 1. 7.       

10-14/2/14

Unit 3: Sahabat Remaja

Penulisan

 • Karangan Respons Terbuka 2: Karangan gambaran hlm. 17

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Kerja Tak Transitif hlm. 38
 • Pembentukan Kata Kerja hlm 91

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 1-2:

-Sinopsis

-Tema

-Persoalan

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. Aras 1 (v) Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Melahirkan pendapat
 • Mengarang karangan gambaran

 

 • Bubble map

 

 1. 22.  B3DL1E1
 2. 23.  B5DL1E1
 3. 24.  B5DL1E2

 

 • Menilai pendapat
 • Membuat keputusan
 1. 8.       

17-21/2/14

Unit 4: Makanan dan Kesihatan

Penulisan

 • Menulis rumusan (menilai maklumat daripada bahan bacaan)

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Jenis-jenis Frasa hlm 167
 • Gaya bahasa hlm. 44-45
 • Laras bahasa hlm. 47

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 3-4

-Watak dan perwatakan

-latar

BIDANG INTERPERSONAL

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (ii). Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim berdasarkan teks.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. Aras 1 (iii). Mengemukakan jenis, siri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 • Merumuskan maklumat
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. 25.  B3DT1E1
 2. 26.  B3DT1E2
 3. 27.  B4DT1E2
 4. 28.  B5DT1E2
 5. 29.  B5DB1E1
 6. 30.  B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 1. 9.       

24 – 28/2/14  

Unit 4: Makanan dan Kesihatan

Penulisan

 • Karangan berpadukan bahan rangsangan 4: Merumuskan carta, pengambilan makanan yang seimbang hlm. 34

Sistem bahasa

 • Aspek gaya bahasa hlm. 57

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 5-6

-Latar

-Plot

 

BIDANG INTERPERSONAL

6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1(i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya-pengucapan yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv) Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

BIDANG ESTETIK

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.  Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya. Aras 2 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Tree map

 

 1. 31.  B3DT1E1
 2. 32.  B3DT1E2
 3. 33.  B4DL1E1
 4. 34.  B6DT1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Menilai tindakan secara kritis

 

 

 1. 10.   

3 – 7/3/14

 

Unit 5: Nikmat Kemerdekaan

 • Bacaan dan pemahaman: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46

Sistem Bahasa

 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

-plot

-Teknik plot

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii)Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama asa hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.2 Menceritakan aspek yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak. . Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. 35.  B4DB1E1
 2. 36.  B5DT1E1
 3. 37.  B6DL1E1

 

 • Menyatakan semula
 1. 11.   

10 – 14/3/14 

Unit 6: Kasih Sayang  

Penulisan

 • Karangan respons terbuka: Menulis cerpen (cereka) hlm. 58

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Adjektif hlm. 51
 • Ragam Ayat (4 Ragam Ayat)
 • Ayat Penyata
 • Kata tugas: Kata penyambung ayat hlm. 59

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 9-10 -Gaya bahasa
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim, homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapatkan penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membincangkan teks, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

12.2Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mengembangkan imaginasi

 

 • Flow map

 

 1. 38.  B2DL1E1
 2. 39.  B6DL1E1
 3. 40.  B6DB1E2

 

 • Mengklasifikasikan maklumat
 1. 12.   

17 – 21/3/14

Unit 7: Industri Sukan di Malaysia

 • Bacaan dan pemahaman 6: Petikan tentang kepentingan bersukan

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Sendi Nama hlm 97-99
 • Kata Praklausa

-Kata Seru hlm. 70

-Ayat Seruan hlm. 210

Komsas

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 11-12

-Nilai

-pengajaran

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv). Mengajuk soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Memanipulasi maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. 41.  B5DL1E1
 2. 42.  B6DL1E1
 3. 43.  B6DB1E1
 4. 44.  B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang nilai dan pengajaran yang dibawa dalam genre sastera

 

 

 

 

24-29 /3/14

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

 
 1. 13.   

31 /3/14 –

4/4/14

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan : Langkah-langkah mengawal penyakit bawaan vektor

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata perintah hlm. 71
 • Ayat perintah hlm. 211
 • Bidalan hlm. 83

Komsas

 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 • Mencadangkan penyelesaian
 • Memanipulasi maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. 45.  B2DB1E1
 2. 46.  B3DL1E1
 3. 47.  B6DL1E1
 4. 48.  B6DB1E2

 

 • Menyatakan semula
 • Menilai tindakan yang dilakukan
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 14.   

7-11/4/14

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73

Penulisan

 • Karangan jenis pendapat

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tanya hlm 70
 • Ayat Tanya
 • Kata Kerja hlm. 75

Komsas

 • Pantun Empat Kerat (Agama)
BIDANG INTERPERSONAL

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i)   isi dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.Aras 1 (ii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 

 

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. 49.  B6DL1E1
 2. 50.  B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

 1. 15.   

14-18/4/14

Unit 9: Keunikan Seni Warisan

Penulisan

 • Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104

Komsas

 • Sajak Hari Guru

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Mengarang sebuah rencana
 • Membuat generalisasi

 

 • Double bubble map
 1. 51.  B1DL1E1
 2. 52.  B1DB1E1
 3. 53.  B1DT1E1
 4. 54.  B3DB1E1
 5. 55.  B5DL1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 

 1. 16.   

21-25/4/14

Unit 9: Keunikan Seni Warisan

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104

Komsas

 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Circle map

 

 1. 56.  B1DL1E1
 2. 57.  B1DB1E1
 3. 58.  B1DT1E1
 4. 59.  B4DB1E1
 5. 60.  B4DB1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

 

 1. 17.   

28/4/14 – 2/5/14

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan

 • Ringkasan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72

Komsas

 • Cerpen Capa Rengat

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Bubble map

 

 1. 61.   B4DT1E1
 2. 62.  B5DT1E1
 3. 63.  B6DT1E1
 4. B6DB1E2

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 18.   

5-9/5/14

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan hlm. 94

 • Rumusan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72

Komsas

 • Drama Hemodialisis
BIDANG INTERPERSONAL

1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan kata, sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. Aras 2 (i) Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan bahan edaran yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menukar bentuk penyampaian maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. 65.  B4DT1E1
 2. 66.  B5DT1E1
 3. 67.  B6DT1E1
 4. B6DB1E2

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 1. 19.   

12-16/5/14

Unit 11:  Peristiwa Bersejarah hlm. 106

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 9: Peta minda Kepentingan mempelajari mata pelajaran Sejarah.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata perintah
 • Kata pembenar
 • Perumpamaan hlm.105

Komsas

 • Syair Nasihat
BIDANG INTERPERSONAL

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Bubble map

 

 1. 69.  B2DT1E1
 2. 70.  B2DT1E2
 3. 71.  B5DL1E2
 4. 72.  B5DB1E2
 5. 73.  B6DB1E2

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

 1. 20.   

19-23/5/14

UJIAN SELARAS

PERTENGAHAN TAHUN

 
 1. 21.   

26-276/14

UJIAN SELARAS

28 HINGGA 15 JUN 2014 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 1. 22.   

16 -20/6/14

 

Unit 12: Yang Indah itu Bahasa hlm. 113

 • Karangan respons terbuka: Menulis karangan pendapat; Kepentingan teknologi maklumat dalam memajukan negara hlm. 119

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata penguat
 • Kata sendi nama

Komsas

 • Hikayat Inderaputra
BIDANG INTERPERSONAL

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumat

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Menganalisis maklumat

 

 • Multi -Flow Map

 

 

 1. 74.   B4DB1E4
 2. 75.  B5DL1E1
 3. 76.  B5DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 23.   

23-27/6/14

Unit 13: Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa hlm. 124

Bacaan dan pemahaman

 • Latihan /bahan perbincangan: Peta minda sumbangan Angkatan Tentera Malaysia hlm. 126.

Sistem bahasa

Tatabahasa 

 • Kata penegas
 • Kata naïf

Komsas

 • Cerpen Capa Rengat

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1 (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mengarang sebuah rencana
 • Membuat generalisasi

 

 • Double bubble map

 

 1. 77.  B4DL1E2
 2. 78.  B5DB1E1
 3. 79.  B4DB1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 1. 24.   

Ahad 29/6/14 Awal Ramadan

 

 30/6/14 -4/7/14

 

 

 

Unit 14: Indahnya Negaraku

Bacaan dan pemahaman

 • Karangan berangsangan carta pai hlm. 136

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Penjodoh bilangan hlm. 117
 • Kata arah
 • Kata pemeri

Komsas

 • Cerpen Dendam
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (ii)

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. Aras 2  (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

 • Mengesan isi tersurat dan isi yang tersirat dalam bahan bacaan
 • Membina  ayat sendiri yang gramatis

 

 • Bubble Map

 

 

 1. 80.   B5DL1E1
 2. 81.  B6DB1E1
 3. 82.  B6DL1E1

 

 • Menyatakan tema dan persoalan sesebuah karya sastera

 

 1. 25.   

7-11 /7/14

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang

Bacaan dan pemahaman

 • Pemahaman petikan kemakmuran Sarawak

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Penyata
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Kata bilangan

Komsas

 • Drama Inflakasta

 

BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Mengguna kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi

 • Membincangkan sesuatu perkara
 • Menggambarkan suatu situasi

 

 • Flow- map

 

 1. 83.  B1DL1E1
 2. 84.  B4DL1E1
 3. 85.  B4DB1E1
 4. 86.  B6DT1E1

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 26.   

14-18/7/14

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang

Pnulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 11: Gambar foto hlm. 42.

Sistem bahasa

 • Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca hlm. 128
 • Perbilangan hlm 130
 • Kosa kata/istilah hlm. 125

Komsas

 • Drama Inflakasta
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.

2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.1  Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Menganalisis maklumat

 

 • Multi -Flow Map

 

 1. 87.  B1DL1E1
 2. 88.  B4DL1E1
 3. 89.  B4DB1E1
 4. 90.  B6DT1E1

 

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 

 1. 27.   

21-25 /7/14

Unit 16: Teknologi Binaan

Penulisan

 • Karangan respons terbuka 9: Menulis karangan perbahasan/perbincang-an hlm. 144

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat Perintah hlm. 211
 • Ayat Nafi hlm. 221

Komsas

 • Syair Perang Saudara Pahang

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.5 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.5 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Bubble map

 

 1. 91.  B2DB1E1
 2. 92.  B4DL1E1
 3. 93.  B6DT1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 28.   

28 – 29/7/14

Cuti Hari Raya Puasa

30 – 1/8/14

Unit 16: Teknologi Binaan

Penulisan

 • Ringkasan dan pemahaman: Langkah-langkah mengembalikan keseimbangan ekosistem di Kuala Lumpur hlm. 157.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Pembentukan Kata Adjektif hlm 148-151

Komsas

 • Sajak Ketenangan
BIDANG INTERPERSONAL

1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.

2.1 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Bubble map

 

 1. 94.  B2DB1E1
 2. 95.  B4DL1E1
 3. 96.  B6DT1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 1. 29.   

4-8 /8/14

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.

 • Bacaan dan pemahaman/Bahan Petikan Pelabuhan Melaka hlm 161-162.
 • Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca.

Komsas

 • Hikayat Anggun Cik Tungal
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

7.7 BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 • Melahirkan pendapat peribadi
 • Mencadangkan penyelesaian

 

 • Tree Map

 

 1. 97.  B3DL1E1
 2. 98.  B4DL1E1
 3. 99.  B4DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 30.   

11-15/8/14

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.

Penulisan

 • Menghasilkan karya kreatif:  Cerpen/Sajak

Sistem bahasa

 • Ungkapan menarik

Komsas

 • Hikayat Anggun Cik Tungal

 

BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.

BIDANG MAKLUMAT

7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersurat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.4Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

 • Mengarang sebuah karya kreatif yang menarik

 

 • Brace Map

 

 

 1. 100.    B3DT1E1
 2. 101.    B5DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 31.   

18-22/8/14

Unit 18: Herba Malaysia hlm. 174

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis

Komsas

 • Cerpen Maaf Kupinta
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 • Menilai maklumat
 • Membuat rumusan

 

 • Bubble Map

 

102. B4DT1E1

103. B5DT1E1

104. B6DT1E1

105. B6DB1E2

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 1. 32.   

25-29/8/14

Unit 19: Sungai Khazanah Berharga hlm. 181.

Bacaan dan pemahaman

 • Menilai maklumat / Menulis rumusan

 

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Jenis-jenis Frasa: Latihan pengukuhan hlm. 167.
 • Ayat laras klasik hlm. 168-169.

Komsas

 • Cerpen Gema Sepi Gadis Genius
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Menganalisis maklumat
 • Membuat inferens

 

 • Double Bubble Map

 

 1. 106.    B2DL1E1
 2. 107.    BDDL1E1
 3. 108.    B5DL1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 1. 33.   

1-5/9/14

Unit 20: Industri Pembuatan Bot dan Perahu hlm. 192.

 • Aktiviti pemahaman hlm. 192-193.

Sistem bahasa

 • Mengolah ayat hlm. 177.
 • Ayat Dasar (Latihan pengukuhan)
 • Simpulan bahasa hlm. 173.

Komsas

 • Sajak Burung-burung Pagi
BIDANG INTERPERSONAL.

2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.

2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.

BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema- persoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Menganalisis maklumat
 • Membuat inferens

 

 • Bubble Map

 

 1. 109.    B2DL1E1
 2. 110.    B5DL1E1
 3. B6DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera
 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile
 1. 34.   

8-12 /9/14

Unt 21: Bintang di Lautan

Penulisan

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan

Sistem bahasa

 • Kosa kata/istilah
 • Laras bahasa
 • Memurnikan karya

Komsas

 • Sajak Laut

 

BIDANG INTERPERSONAL

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi, metafora, simile dan personifikasi. Aras 3 (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 • Menilai maklumat
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Multi-Flow Map
 1. 112.    B2DL1E2
 2. 113.    B3DL1E2
 3. 114.    B4DL1E1
 4. 115.    B5DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 35.   

22-26/9/14

Unit 22: Meniti Alaf Siber

Bacaan dan pemahaman

 • Menjawab soalan pemahaman
 • Menulis karya  bukan kreatif 
 • Memberi komen

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Penjodoh Bilangan hlm. 201
 • Ayat Pasif hlm. 199.

Komsas

 • Syair Mendapat Gemala Naga
BIDANG INTERPERSONAL

2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 • Mengemukakan hujah
 • Membuat keputusan

 

 • Tree map

 

 1. 116.          B1DB1E1
 2. 117.          B5DT1E1
 3. 118.          B6DT1E1

 

 • Membuat perbandingan metafora, personafikasi dan simile

 

15-21/9/14

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2 : 13 HINGGA 21 SEPTEMBER 2014

 

 1. 36.   

29/9/14 – 3/10/14

Unit 23: Angkasa Raya

 • Penulisan karangan pendapat/fakta

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Kata penegas
 • Ayat Nafi
 • Ayat majmuk gabungan

Komsas

 • Sajak Warkah kepada Generasi
BIDANG INTERPERSONAL

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 • Menilai maklumat
 • Melahirkan pendapat peribadi

 

 • Multi-Flow Map
 1. 119.    B2DL1E2
 2. 120.    B3DL1E2
 3. 121.    B4DL1E1
 4. 122.    B5DB1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 37.   

6- 7/10/13

Hari raya Qurban

8 – 10/10/14

Unit 24: Salam Perpisahan

Penulisan

 • Mengarang pantun perpisahan hlm. 239.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat majmuk pancangan

Komsas

 • Cerpen Warkah daripada Ibu
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Mencipta pantun 
 • Mereka bentuk gaya penyampaian maklumat

 

 • Bubble map

 

 1. 123.    B4DT1E1
 2. 124.    B5DT1E1

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 38.   

13-17/10/14

 

UJIAN SELARAS AKHIR TAHUN

 
 1. 39.   

20-24/10/14

 

23/10 Deepavali

 

Unit 24: Salam Perpisahan

Penulisan

 • Mengarang puisi. 239.

Sistem bahasa

Tatabahasa

 • Ayat majmuk pancangan

Komsas

 • Drama di Sini Bakti Bersemadi
BIDANG INTERPERSONAL

1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat..

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

 • Menganalisis maklumat
 • Mencipta puisi

 

 • Bridge map

 

 

 1. 125.    B6DT1E1
 2. 126.    B6DT1E2

 

 • Membuat penilaian tentang pengajaran dalam genre sastera

 

 1. 40.   

27-31/10/14

 

  MENGEMBALIKAN KERTAS JAWAPAN UJIAN SELARAS

 
 1. 41.   

3-7/11/14

 

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

 

 1. 42.   

10-14/11/14

 

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

 

 1. 43.   

17-21/11/14

 

MENGEMAS KINI PEMFAILAN PBS

 

 

22/11/2014

SABTU

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

 

Disediakan oleh

 

………………………………………………………………

MATIN ANAK BAJI

 

Disemak dan disahkan oleh

………………………………………….

WAN NURA BT WAN HUSSIN

Guru Kanan Bidang Bahasa

 

3 Komen-komen »

Rancangan Pelajaran Tahunan PJPK Tingkatan 2 2014

 

29/9/14 – 3/10/14

1. KeselamatanAkta dan Undang-undang:(i) Akta perlindungan kanak-kanak(ii) Jenis penderaan:

(iii) Agensi bagi perlindungan kanakkanak:

(iv) Peranan agensi

Aras 1

 • Menyatakan jenis penderaan kanak-kanak.
 • Menyatakan akta perlindungan kanakkanak.

Aras 2

 • Menjelaskan peranan agensi yang terbabit dalam kes penderaan kanak-kanak.

Aras 3

 • Membincangkan kesan pengabaian dan penganiayaan kanak-kanak kepada masyarakat.
  
 1. B1 DK3 E1
 2. B2 DK4 E1

8-12/9/14

(d) Pergerakan KreatifMaksud pergerakan kreatifTema pergerakan :(i) Tema 5

 • Penyesuaian terhadap rakan.

(ii) Tema 6

 • Penggunaan tubuh badan sebagai alat.

(iii) Tema 7

 • Lapan lakuan daya asas.

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif.
 • Melakukan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.

Aras 3

 • Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima, enam dan tujuh.
 • Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif
 • Kerjasama
 • Kegigihan
 • Kesabaran
 

13-21/9/14

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

22-26/9/14

(c) Gimnastik PendidikanGimnastik pendidikan Tema gimnastik pendidikan :(i) Tema 3

 • Kesedaran masa

(ii) Tema 4

 • Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan

(iii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan.
 • Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.

Aras 2

 • Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 3

 • Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema.
 • Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.
 • Bertanggungjawab
 • Berhati-hati
 1. B2 DJ4 E1
 2. B4 DJ3 E1

29/9/14-

3/10/14

4. Rekreasi(a) Rekreasi(i) Orienteering(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 1

 • Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Menyatakan maksud orienteering.
 • Menggunakan kompas.

Aras 2

 • Menggunakan kompas untuk mencari bearing.
 • Menggunakan kompas untuk mencari objek.

Aras 3

 • Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.
 • Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering.
 • Jujur
 • Amanah
 • Bertanggungja-wab
 
 1. B1 DJ4 E1
 2. B5 DJ3 E1

6-10/10/14

1. PengurusanPengurusan alatan sukan dan permainan(i) Penyemakan stok Aras 1

 • Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

Aras 2

 • Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.

Aras 3

 • Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.
 • Bekerjasama
 • Kreatif
 • Berdisiplin
 1. B3 DJ3 E1

 

 

13-17/10/14

UJIAN SELARAS AKHIR TAHUN 2014 UNTUK SUBJEK TERAS  

20-24/10/14

2. Pertolongan cemas(i) Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S

 • T = Talk (Bertanya)
 • O = Observe (Perhati)
 •  T = Touch (Sentuh)
 • A = Active (Bergerak Aktif)
 • P = Passive (Bergerak Pasif)
 • S = Skills (Kemahiran)
Aras 1

 • Menjelaskan prinsip dan prosedur pertolongan cemas T.O.T.A.P.S.

ARAS 2

 • Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S.

ARAS 3

 • Menunjukcara pelaksanaaan prosedur
 • T.O.T.A.P.S.
  • Bersyukur
  • Berhati-hati
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
 1. B3 DK3 E1
 2. B4 DK1 E1

 

27-30/10/14

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan(i) Insentif dalam sukan dan permainan

 • jenis dan kesan

(ii) Sosiobudaya:

 • pemilihan permainan
 • pakaian
  • Idola
Aras 1

 • Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan.

Aras 2

 • Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan.
 • Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan.

Aras 3

 • Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.
 • Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu sukan dan permainan.
  • Kebersihan mental dan fizikal
  • Kasih sayang
  • Berdikari
 1. B1 DJ5 E1
 2. B2 DJ6 E1
 3. B5 DJ4 E1

 

3-7/11/14

3. Etika

 • Maksusd etika dalam sukan  dan permainan Permainan bersih (fair play )

(i) Amalan permainan bersih (atlit)

(ii) Semangat kesukanan (atlit).

Aras 1

 • Menyatakan maksud etika dalam sukan.

Aras 2

 • Menyatakan amalan permainan bersih
 • Menyatakan maksud semangat kesukanan.

Aras 3

 • Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan.
 • Mencatatkan maksud etika dalam sukan.
 • Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan.
 • Bekerjasama
 • Kreatif
 • Berdisiplin
 1. B1 DJ5 E2

 

10-14/11/14

Mengemas kini evidens murid

 

17-21/11/14

Mengemaskini fail dan rekod PBS murid

 

22/11/14

CUTI AKHIR TAHUN

 

 

Disediakan oleh

 

………………………………………….

MATIN ANAK BAJI

 

 

 

Disemak dan disahkan oleh

 

………………………………………….

SITI SAUFUR BT OSMAN

Guru Kanan Bidang Kemanusiaan

 

 
8 Komen-komen »

Wira Persona Avatari

Sinopsis

Novel Wira Persona Avatari karya Ahamad Zaki Abu Bakar mengisahkan enam orang remaja, iaitu Adeen, Anas, Aina, Pauline, Anjali dan Zuriani mewakili Malaysia dalam pertandingan permainan avatari komputer.  Dalam pusingan pertama mereka telah berjaya memperoleh pasu emas. Dalam pusingan kedua pasukan mereka, Zamrud II telah menghadapi beberapa masalah apabila satu cip elektronikmikro dalam mesin pasukan mereka telah hilang.  Namun begitu, masalah tersebut telah dapat diatasi dan seterusnya mereka telah berjaya melangkah ke pusingan ketiga. Dalam pusingan ketiga Pasukan Zamrud II telah diputuskan seri dengan pasukan dari Thailand dan pasukan dari China. Walau bagaimanapun, Malaysia akhir nya melangkah ke pusingan akhir setelah memenangi pusingan pemecah seri.

Dalam pusingan terakhir Pertandingan Avayari ke-10, Zuriani menyertai mereka kerana menggantikan tempat Aina yang telah ditembak.  Apabila setiap pasukan diberi cabaran untuk mengubah sejarah dunia, Pasukan Zamrud II telah memilih untuk kembali ke zaman Melaka.  Mereka ingin membantu Melaka menangkis serangan askar Portugis.  Dalam pada itu, hasrat pasukan dari Rusia yang cuba untuk kembali ke zaman kelahiran Nabi Muhammad s.a.w dapat dihalang oleh pasukan Zamrud II.  Pada masa yang sama, pasukan mereka juga turut ditentang dengan hebat oleh pasukan dari Jepun, Amerika Syarikat dan Australia.  Namun begitu, akhirnya mereka berjaya memenangi pertandingan avatar yang kesepuluh itu.

Sementara itu, Anjali yang cuba menggagalkan perjuangan mereka telah ditangkap oleh Pak Cik Tan, lebih menarik lagi berita tentang pasukan ayah Aina yang telah ditemui selamat setelah hilang di laut Andaman begitu mengembirakan Aina yang sedang dirawat di hospital.

Tema
Kesungguhan dan semangat perjuangan yang tinggi untuk mencapai matlamat. Pasukan Zamrud II yang terdiri daripada Anas, Aina, Adeen, Pauline, Anjali, dan Zuriani berlatih bersungguh-sungguh sebagai persediaan menghadapi pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh. Semasa pertandingan mereka berjuang bermati-matian sehingga mereka berjaya menjuarai pertandingan tersebut.

Persoalan
1. Persoalan persiapan untuk menghadapi sesuatu pertandingan.
Anas dan ahli-ahli kumpulannya berlatih bersungguh-sungguh untuk menyertai Pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh yang berlangsung di Kompleks Anggun.

2. Persoalan kesabaran dalam menghadapi cabaran hidup.
Keluarga Anas masih sabar dan dapat meneruskan kehidupan seperti biasa walaupun ayahnya, Profesor Fitri masih hilang semasa mengikuti ekspedisi rahsia di Lautan Andaman.

3. Persoalan hubungan kekeluargaan yang erat.
Anas amat mengambil berat akan adiknya, Aina.

4. Persoalan sokongan moral ibu bapa untuk memastikan kejayaan anak.
Puan Maizan, Pak Cik Ho dan Mak Cik Angie sentiasa berada di tempat pertandingan
Avatari untuk memberikan sokongan moral kepada anak-anak mereka.

5. Persoalan golongan remaja yang suka menghabiskan masa dengan permainan video.
Anjali dan Sudin bermain permainan Robot War di Pusat Permainan Video Game Star yang
penuh sesak dengan pengunjung yang terdiri daripada golongan remaja.

6. Persoalan hubungan erat antara kaum.
Ahli-ahli Pasukan Zamrud II yang terdiri daripada Anas, Aina, Pauline, Anjali, Adeen, dan
Zuriani dapat bekerjasama tanpa mengira perbezaan kaum.

7. Persoalan perjuangan mempertahankan maruah agama
Anas dan ahli-ahli Pasukan Zamrud II menentang Pasukan Zion dari Rusia yang mahu membunuh Nabi Muhammad secara maya dalam pertandingan Avatari.

Watak dan Perwatakan

Watak Utama
Aina
• Adik kepada Anas
• Bertubuh kecil – berumur 12 tahun
• Salah seorang ahli Pasukan Zamrud II
• Pintar – digelar rakan sedarjah “si cili padi”
• Rajin beribadat – berpuasa sunat bulan Rejab
• Gigih – berusaha bersama abangnya untuk menubuhkan Pasukan Zamrud II
• Keras hati – tetap menyertai pertandingan Avatari walaupun dilarang oleh ibunya

Watak Sampingan
Anas
• Anak sulung kepada Profesor Muhammad Fitri Izzati dan Mazian
• Berumur 17 tahun
• Ketua Pasukan Zamrud II dalam pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh
• Penyayang – amat menyayangi adiknya, Aina
• Berani – sanggup membahayakan diri untuk menghalang pasukan lawan daripada
• memenangi pertandingan
• Bijak – bijak mengatur strategi sehingga dapat menjuarai pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh
Zuriani
• Gadis kacukan Melayu – Inggeris
• Sahabat karib Aina – berumur 12 tahun
• Peserta simpanan Pasukan Zamrud II
• Rendah diri – kurang keyakinan terhadap kemampuan diri ketika diminta menggantikan
• tempat Aina di peringkat akhir pertandingan
• Amanah – tidak memberitahu sesiapa tentang peristiwa kehilangan cip papan litar avatari setelah dipesan oleh Pak Cik Tan

Kumar
• Anak bongsu Pak Cik Kuppusamy, jutawan barang kemas
• Panas baran – lekas marah kerana Adeen lewat tiba di Pusat Permainan Video Games
• Star
• Angkuh – tidak mahu menyertai Pasukan Zamrud II kerana tidak yakin akan keupayaan
• komputer Avatari Pak Cik Ho
• Menginsafi kesilapan diri – berasa menyesal kerana telah memperkecil keupayaan Pasukan Zamrud II
Adeen
• Anak Profesor Zakri
• Berumur 18 tahun
• Pengendali komputer Avatari
• Pelajar jurusan kejuruteraan komputer di kolej khas, di Koridor raya Multimedia
• Sangat pintar – mempunyai I.Q yang tinggi/ penggodam komputer yang cekap
• Sabar – tidak bertindak terburu-buru dengan tindakan Kumar yang biadap

Pauline
• Anak tunggal Pak Cik Ho
• Berumur 17 tahun
• Salah seorang ahli Pasukan Zamrud II
• Menaruh hati terhadap Anas
• Manja dengan ayahnya, Pak Cik Ho
• Berani – sanggup menegakkan pendiriannya semasa bertengkar dengan Kumar

Anjali
• Adik kepada Muthu, iaitu seorang ketua kongsi gelap
• Anak yatim – tinggal dengan abangnya setelah ibunya meninggal dunia dan bapanya
meninggalkan mereka
• Kasar – dipengaruhi oleh didikan abangnya
• Pembelot – sanggup mengkhianati Pasukan Zamrud II setelah diarahkan berbuat demikian oleh abangnya
• Pandai bermain permainan video – mengalahkan Sudin dalam permainan Robot War

Plot
Tidak mengikut kronologi – Bab pertama (Poster Misteri) didahului dengan puncak (klimaks)
cerita.

Binaan Plot
Permulaan
Aina mengajak abangnya, Anas untuk mengambil bahagian dalam Pertandingan Avatari
Kebangsaan Kali Kesepuluh yang berlangsung di Kompleks Anggun. Mereka menubuhkan
Pasukan Zamrud II yang diketuai oleh Anas, dan dianggotai oleh adiknya Aina serta empat
rakan mereka, iaitu Pauline, Anjali, Adeen, dan Zuriani.

Perkembangan
Pasukan Zamrud II menjalani latihan sebagai persediaan untuk pertandingan. Berkat kegigihan
dan kerjasama berpasukan, mereka berjaya melepasi halangan dan cabaran dalam pusingan
pertama, pusingan kedua, dan pusingan ketiga. Anjali telah mensabotaj Pasukan Zamrud II
dengan mencuri cip pemecut mesin Avatari.

Puncak
Semasa Pasukan Zamrud II bersedia ke peringkat keempat, iaitu pusingan akhir pertandingan,
Aina cedera ditembak di bahu oleh penjahat yang cuba mencuri baju-baju khas pertandingan
Avatari di bilik persalinan. Aina dibawa ke hospital dan tempatnya digantikan oleh Zuriani.

Peleraian
Pasukan Zamrud II menjuarai menyertai Pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh dan
memenangi hadiah sebanyak hadiah sebanyak satu juta Ringgit Malaysia. Aina yang masih
dirawat di hospital mendapat berita gembira bahawa ayahnya, iaitu Profesor Muhammad Fitri
dan kumpulan penyelidik yang hilang di Lautan Andaman telah dijumpai.

Teknik Plot
1. Dialog
Contoh: “Kenapa Abang Adeen lambat?” tanya Aina lagi.
“Maaf, terlepas komuter tadi,” jawab Adeen.
2. Suspens
Contoh: Pak Cik Tan bersembunyi di dalam bilik persalinan untuk mengetahui orang yang mencuri cip pemecut mesin Avatari.
3. Kejutan
Contoh: Adeen ternampak dua orang lelaki yang mencurigakan di bilik persalinan.
4. Imbas kembali
Contoh: Anas teringat akan kata-kata ayahnya yang mahu Anas dan Aina menjadi juara pertandingan Avatari seperti yang pernah dicapai oleh ayahnya dan Pasukan Zamrud sepuluh tahun lalu.
5. Monolog
Contoh: “Tak sangka Aina pandai tulis sajak, walaupun perlu diperbaiki lagi,” kata Anas
sendirian.
Gaya Bahasa
Ñ Diksi
• Istilah Komputer
Contoh: browser, CPU, kayu ria, kamar bicara, papan litar
• Slanga
Contoh: amoi cantik, hei tambi
Ñ Peribahasa
Contoh: nasi sudah menjadi bubur;
kalau tidak ada rotan, akar pun berguna juga
hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih
macam enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing

Ñ Pembinaan Ayat
• Bahasa mudah dan menarik
• Ada ayat pendek
Contoh: Samy semakin nekad
• Ada ayat panjang
Contoh: Pengalamannya sebagai banduan cukup mengajarnya supaya menghargai kebebasan

Ñ Personifikasi
Contoh: Petang semakin tua

Ñ Simile
Contoh: …seperti semut merah menghurung lipas mati
…seperti halilintar membelah bumi

Ñ Hiperbola
Contoh: …mata yang tajam
…berjalan di atas kepulan awan
Latar
Latar Masa
Ñ Zaman sekarang – golongan remaja bermain permainan komputer dan menggunakan
Internet
Ñ Zaman prasejarah – setiap pasukan dikehendaki ke zaman prasejarah secara maya dalam peringkat pertama pertandingan Avatari
Ñ _ Zaman Mesir kuno – pasukan yang layak ke peringkat kedua pertandingan Avatari
mengembara secara maya ke zaman Mesir kuno untuk mencari pelbagai objek harta
karun berdasarkan petunjuk yang akan diperoleh daripada teka silang kata yang
diselesaikan oleh peserta.
Ñ Zaman Kesultanan Melayu Melaka – Pasukan Zamrud II memilih untuk ke zaman Kesultanan Melayu Melaka secara maya untuk menghalang Portugis daripada menawan Melaka.

Latar Tempat
Ñ Kompleks Beli-belah Anggun – tempat pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh dilangsungkan
Ñ Rumah Profesor Fitri – tempat tinggal Anas dan Aina
Ñ Pusat Permainan Game Star – Anjali dan Sudin bertanding dalam permainan Robot War
Ñ Pangsapuri Pak Cik Ho – Anas dan Aina berkunjung ke pangsapuri Pak Cik Ho untuk berbincang tentang penubuhan Pasukan Zamrud II.
Ñ Kawasan bukit di Batu Layar – tempat Cikgu Pasukan Zamrud II menjalani latihan kembara

Latar Masyarakat
Ñ Masyarakat bandar yang celik komputer
Contoh: Anas dan Aina melayari Internet untuk mencari maklumat tentang pertandingan
Avatari
Ñ Masyarakat remaja yang meminati permainan komputer
Contoh: Pusat Permainan Video Game Star sentiasa sesak dengan pengunjung yang
terdiri daripada golongan remaja.
Ñ Masyarakat elit
Contoh: Anas, Aina, Pauline, Adeen, dan Kumar datang daripada keluarga elit kerana
ayah mereka merupakan jutawan, ahli perniagaan, dan profesor.

Ñ Masyarakat bandar yang miskin
Contoh: Anjali ialah anak yatim yang dibesarkan dalam keadaan yang amat daif lagi
mencabar.
Ñ Masyarakat yang gemar melakukan jenayah
Contoh: Abang Anjali, iaitu Muthu merupakan ketua samseng yang diarahkan untuk
menimbulkan huru-hara di Pusat Permainan Video Game Star.

NILAI
1. Nilai bertanggungjawab
Anas berasa bertanggungjawab mengambil alih peranan sebagai orang lelaki di rumah selepas ayahnya hilang semasa menjalankan ekspedisi misteri di Laut Andaman.

2. Nilai kasih sayang
Anas sangat menyayangi adiknya, Aina.

3. Nilai keberanian
Anas membahayakan dirinya dalam usaha untuk memastikan kejayaan Pasukan Zamrud II dalam pertandingan Avatari.
4. Nilai kesabaran
Adeen sabar dengan karenah Kumar yang angkuh.
5. Nilai keinsafan
Kumar menyesal kerana telah memperkecil keupayaan Pasukan Zamrud II.
6. Nilai kegigihan
Pasukan Zamrud II yang diketuai oleh Anas gigih berlatih sehingga menjuarai Pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh.

Pengajaran
1. Kita hendaklah berani berjuang untuk mencapai matlamat
Contoh: Anas membahayakan dirinya untuk memastikan Pasukan Zamrud II menjuarai
Pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh.

2. Kita perlulah mengetepikan kepentingan diri sekiranya ingin mencapai kejayaan dalam pasukan
Contoh: Cikgu Nisah menasihati Pauline supaya mengubah sikapnya yang cemburu terhadap Anjali.

3. Kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai matlamat
Contoh: Ahli kumpulan Pasukan Zamrud II gigih berlatih sehingga menjuarai Pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh.
4. Kita haruslah sanggup berjuang untuk mempertahankan agama
Contoh: Anas sanggup menentang Pasukan Zion dari Rusia yang mahu membunuh Nabi Muhammad semasa peringkat akhir pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh dengan dibantu oleh ahli Pasukan.

5. Kita tidak harus mengkhianati kepercayaan orang terhadap kita
Contoh: Anjali mensabotaj Pasukan Zamrud II sehingga pasukan itu hampir-hampir tewas dalam pertandingan Avatari.
6. Kita mesti bekerjasama dan mengamalkan semangat berpasukan untuk menjamin
kejayaan sesuatu pasukan dalam pertandingan
Contoh: Semua ahli Pasukan Zamrud II mempunyai semangat berpasukan yang tinggi sehingga berjaya menjuarai Pertandingan Avatari Kebangsaan Kali Kesepuluh.

24 Komen-komen »

Rumusan RPT BM Tingkatan 2 2013

Rumusan Rancangan Pelajaran Tahunan  

Bahasa Malaysia Tingkatan Dua  

Tahun 2013

MING

TARIKH

UNIT/TEMA

TATABAHASA

KOMSAS

CATATAN

Penilaian (Evidens / Instrumen )

1

2-4/1/13

Unit 1: Pelajar CemerlangKarangan Respons Terbuka 1: Menulis Dialog antara dua orang sahabat tentang isu semasa.
 • Kata Nama hlm. 10
 • Peribahasa hlm.9
Pantun Dua Kerat (Nasihat)  

2

7-11/1/13

Pemahaman Pantun Empat Kerat(Muhibah dan perpaduan)Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan 2: Peta minda: Kepentingan/cara-cara memupuk semangat perpaduan
 • Kata Ganti Nama hlm 19-20
 • Pembentukan Kata Nama hlm 110 dan 120
Pantun Empat Kerat (Muhibah dan perpaduan)  

3

14-18/1/13

Unit 2  Merentas Desa hlm. 12Ringkasan dan pemahaman 1:Surat kiriman tidak rasmi hlm. 21
 • Kata Nama Majmuk hlm. 121
 • Imbuhan Kata Majmuk hlm. 122
 • Kosa kata/istilah hlm. 15
 • Peribahasa hlm. 17
Sajak Persahabatan 1.      B1 DL1 E1
2.      B1 DB1 E1
 
 

4

21-25/1/13

Unit 2  Merentas Desa hlm. 12Karangan Respons Terbuka 2: Karangan gambaran hlm. 17
 • Kata Nama Ganda hlm. 139
 • Kata Kerja Transitif hlm. 28
 • Kata Kerja Transitif Pasif hlm. 29
Prosa Tradisi: Raja Muda  
 

5

28/1/13 – 1/2/13

 

Unit 3  Sahabat Remaja hlm. 21Karangan berpandukan bahan rangsangan 3: Peranan ibu bapa mendidik anak-anak hlm.27
 • Ayat Dasar hlm. 178

Pola FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

Prosa Tradisi: Raja Muda 3.      B1 DT1 E1

6

4-8/2/13

Petikan Rencana MyKad hlm. 29Ringkasan dan pemahaman 2: Kelebihan atau kekurangan MyKad
 • Kata Kerja Tak Transitif hlm. 38
 • Pembentukan Kata Kerja hlm 91
 • Kata kerja terbitan hlm. 92
Novel Wira Persona Avatari Bab 1-2:

 • Sinopsis
 • Tema
 • Persoalan
 

7

11-15/2/13

Unit 4  Makanan dan Kesihatan hlm. 32Karangan respons terbuka 3: Karangan fakta hlm. 35
 • Jenis-jenis Frasa hlm 167
 • Gaya bahasa hlm. 44-45
 • Laras bahasa hlm. 47
Novel Wira Persona Avatari Bab 3-4

 • Watak dan perwatakan
 

 8

18-22/2/13

Unit 4:Makanan dan KesihatanKarangan berpadukan bahan rangsangan 4: Merumuskan carta, pengambilan makanan yang seimbang hlm. 34
 • Aspek gaya bahasa hlm. 57
Novel Wira Persona Avatari Bab 5-6

 • Latar
 • Plot
4.      B2 DL1 E1
5.      B2 DB1 E1  

9

25/2/13 – 1/3/13

Unit 5: Nikmat KemerdekaanRingkasan dan pemahaman 5: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46
 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190
Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

 • Teknik plot

 

  

10

4-8/3/13

Unit 5: Nikmat KemerdekaanRingkasan dan pemahaman 5: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46
 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190

 

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

-Teknik plot

 

 

 

  10/3/2012 hingga  18/3/2012

Cuti Pertengahan Penggal 1

 

 11

 

11-15/3/13  Unit 6: Kasih Sayang hlm. 55Karangan respons terbuka 4: Menulis cerpen (cereka) hlm. 58
 • Kata Adjektif hlm. 51

Ragam Ayat (4 Ragam Ayat)

 • Ayat Penyata
 • Kata tugas: Kata penyambung ayat hlm. 59
Novel Wira Persona Avatari Bab 9-10

 • Gaya bahasa
 

12

18-22/3/13 Unit 7: Industri Sukan di Malaysia hlm. 66Ringkasan dan pemahaman 6: Petikan tentang kepentingan bersukan
 • Kata Sendi Nama hlm 97-99

Kata Praklausa

-Kata Seru hlm. 70

 • Ayat Seruan hlm. 210
Novel Wira Persona Avatari Bab 11-12

 • Nilai
 • pengajaran
 

13

1-4/4/13

 

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73Karangan berpandukan bahan rangsangan 6: Langkah-langkah mengawal diabetis/demam denggi hlm. 76-77
 • Kata perintah hlm. 71
 • Ayat perintah hlm. 211
 • Bidalan hlm. 83
Cerpen: Anak Penggunting Rambut

 • Sinopsis
 • Tema dan Persoalan
 

14

 

8-12/4/13

 

Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73Ringkasan dan pemahaman 7:Cara-cara mengawal penyakit yang berpunca daripada vektor.
 • Kata Tanya hlm 70
 • Ayat Tanya
 • Kata  Kerja hlm. 75
Cerpen: Anak Penggunting Rambut

 • Watak dan perwatakan
6.      B2 DT1 E1
7.      B2 DT1 E2

15

15-19/4/13

 

Unit 9: Keunikan Seni Warisan hlm. 84Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88
 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104
Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

 • Sinopsis
 • Tema dan persoalan
 

16

22-26/4/13

Unit 10: Mengeratkan Persahabatan hlm. 94Ringkasan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja
 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72
Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

 • Nilai
 • Pengajaran
 

17

29/4/13 – 3/5/13

Unit 11:  Peristiwa Bersejarah hlm. 106Karangan berpandukan bahan rangsangan 9: Peta minda Kepentingan mempelajari mata pelajaran Sejarah.
 • Kata perintah
 • Kata pembenar
 • Perumpamaan hlm.105
Drama Inflakasta

 • Tema
 • Persoalan
8.      B3 DL1 E1
9.      B3 DL1 E2
 
 

18

6-10/5/13

Unit 12:Yang Indah itu Bahasa hlm. 113Karangan respons terbuka 8: Menulis karangan pendapat; Kepentingan teknologi maklumat dalam memajukan negara /kemahiran menulis syair hlm. 119
 • Kata penguat
 • Kata sendi nama
Drama Inflakasta

 • Plot
 • Gaya bahasa
 • Nilai dan pengajaran
10.  B3 DB1 E1
11.  B3 DB1 E2
 

19

13-17/5/13

Unit 13: Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa hlm. 124Latihan /bahan perbincangan: Peta minda sumbangan Angkatan Tentera Malaysia hlm. 126.
 • Kata penegas
 • Kata nafi
Prosa Tradisi Inderaputera

 • Tema
 • Persoalan
 • Plot
 

20

20-24/5/13

Ditetapkan oleh LPM
 • Ujian PBS/Pentaksir Pusat

2 minggu

LPM

 

25/5/13- 9/6/13

  CUTI PERTENGAHAN TAHUN  

21

10-14/6/13

Unit 14: Indahnya Negaraku 132Latihan Pemahaman petikan hlm 132/140: Karangan berangsangan carta pai hlm. 136
 • Penjodoh bilangan hlm. 117
 • Kata arah
 • Kata pemeri
Prosa Tradisi Inderaputera

 • Watak dan perwatakan
 • Plot
 

22

17-21/6/13

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang hlm. 142Pemahaman petikan kemakmuran Sarawak hlm. 143.Karangan respons terbuka 9: Menulis karangan perbahasan/perbincangan hlm. 144.
 • Ayat Penyata
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Kata bilangan
Drama di sini Bakti Disemadi

 • Tema dan persoalan
 • Plot
12.  B3 DT1 E1
13.  B3 DT1 E2

23

 

23-27/6/13

Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang hlm. 142Karangan berpandukan bahan rangsangan 11: Gambar foto hlm. 42.
 • Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca hlm. 128
 • Perbilangan hlm 130
 • Kosa kata/istilah hlm. 125
Drama di sini Bakti Disemadi

 • Gaya bahasa
 • Nilai dan pengajaran
14.  B4 DL1 E1
15.  B4 DL1 E2

24

1-5/7/13

Karangan berpandukan bahan rangsangan: Menukarkan maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang dibaca kepada bentuk grafik atau sebaliknya dengan lengkap.
 • Ayat Perintah hlm. 211
 • Ayat Nafi hlm. 221
 • Sajak Ketenangan
16.  B4 DB1 E1
17.  B4 DT1 E1

25

8-12/7/13

Unit 16: Teknologi Binaan hlm. 152Ringkasan dan pemahaman 10:Langkah-langkah mengembalikan keseimbangan ekosistem di Kuala Lumpur hlm. 157.
 • Pembentukan Kata Adjektif hlm 148-151
 • Menghubungkaitkan maklumat tersirat daripada bahan yang dibaca dengan pelbagai bahan bacaan lain.
 • Syair Perang Saudara di Pahang
 • Sajak Burung-burung Pagi
18.  B5 DL1 E1
19.  B5 DL1 E2

26

15-19/7/13

Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.Latihan pemahaman/Bahan Petikan Pelabuhan Melaka hlm 161-162.
 • Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca.
Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah) 20.  B5 DB 1 E1
21.  B5 DB 1 E2

27

22-26/7/13

Menghasilkan karya kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik. Cerpen/Sajak
 • Ungkapan menarik
Hikayat Anggun Cik Tunggal 22.  B5 DT1 E1

28

29/8/13 – 2/8/13

Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik. Menulis rencana
 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis
Hikayat Anggun Cik Tunggal 23.  B5 DT1 E2

29

12-16 /8/13

Unit 18: Herba Malaysia hlm. 174Karangan berpandukan bahan rangsangan: Kepentingan hutan
 • Pembentukan perkataan baharu:Imbuhan pinjaman hlm. 159.
Gema Sepi Gadis Genius  

30

19-23/8/13

Unit 19: Sungai Khazanah Berharga hlm. 181.Pemahaman petikan hlm. 181: Karangan respons terbuka: Menulis Syarahan cara-cara memelihara kebersihan sungai.
 • Jenis-jenis Frasa: Latihan pengukuhan hlm. 167.
 • Ayat laras klasik hlm. 168-169.
Cerpen Warkah daripada Ibu  
24.  B6 DL1 E1

31

26-30/8/13

Unit 20:Industri Pembuatan Bot dan Perahu hlm. 192.Aktiviti pemahaman hlm. 192-193.
 • Mengolah ayat hlm. 177.
 • Ayat Dasar (Latihan pengukuhan)
 • Simpulan bahasa hlm. 173.
Cerpen Capa Rengat 25.  B6 DB1 E1

32

2-6/9/13

 

Unt 21: Bintang di LautanRingkasan dan pemahaman
 • Kosa kata/istilah
 • Laras bahasa
 • Memurnikan karya
 • Menulis puisi
Pantun Empat Kerat (Agama) 26.  B6 DB1 E2

33

9-13/9/13

Unit 22: Meniti Alaf Siber hlm. 213.Menjawab soalan pemahaman

Menulis karya fiksyen sains hlm. 215.

 • Memberi komen
 • Penjodoh Bilangan hlm. 201
 • Ayat Pasif hlm. 199.
Sajak Hari Guru  

34

16-20/9/13

Unit 23:Angkasa RayaMenjawab soalan pemahaman

Menyenaraikan maklumat hlm. 228.

Menulis karangan perbahasan hlm. 222.

 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Ayat PPerintah hlm. 211
Drama Hemodialisis  

35

23-27/9/13

Menyunting kesalahan kata dan ayat dalam sesebuah karya.
 • Pantun nasihat
 • Kata penegas
 • Ayat naïf
 • Kesalahan kata dan ayat
Drama Hemodialisis 27.  B6 DT1 E1

36

60/9/13 – 4/10/13

Unit 24: Saalam Perpisahan hlm. 231.Mengarang pantun perpisahan hlm. 239.
 • Ayat majmuk gabungan
Sajak Laut  

37

7-11/10/13

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Ayat majmuk pancangan
 • Kesalahan kata dan ayat
Syair Mendapat Gemala Naga 28.  B6 DT1 E2
 

38

14-18/10/13

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Kesalahan bahasa
Sajak Warkah Kepada Generasi  

39

21-25/10/13 –

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Ayat majmuk pancangan
 • Kesalahan kata dan ayat

 

Syair Mendapat Gemala Naga   

40

28/10/13 – 1/11/13

Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Kesalahan bahasa

 

Sajak Warkah Kepada Generasi  

41

4-8/11/13

Pentaksiran Pusat

     

42

11-15/11/13

  Pentaksiran Pusat

 

 

 

43

16/11/13

CUTI AKHIR TAHUN

 

 

 

//

2 Komen-komen »

Rumusan Rancangan Pelajaran Tahunan PJPK Tingkatan 2 2013

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR,

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK)

RUMUSAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN, TINGKATAN DUA

TAHUN 2013

MIN

TARIKH

TUNJANG

TAJUK

EVIDENS

 2-4/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGAAN

 1. Kesihatan diri

Amalan pemakanan yang tidak sihat

1.       B1 DK1 E1
2.       B2 DK1 E1
3.       B2 DK1 E2

7-11/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA

 1. Kesihatan diri

Kesan amalan pemakanan yang tidak sihat

4.       B6 DJ1 E1

14-18/1/13

PJ

KECERGASAN FIZUKAL

(a)     Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) 5.       B2 DJ1 E1
6.       B3 DJ1 E1

21-25/1/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(b) Daya Tahan Otot

28-31/1/13

PK

KESIHATAN DIRI DAN KELUARGAAN

2. Kekeluargaan 7.       B2 DK2 E1

B1 DJ1 E1

4-8/2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(c) Kekuatan Otot

11-15 /2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(d) Komposisi Badan 8.       B3 DJ1 E2
9.       B4 DJ1 E2

18-22 /2/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(e) Kuasa

25/2/13-1/3/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

1. Pemakanan 10.   B1 DK2 E1
11.   B2 DK3 E1
12.   B3 DK1 E1

4-8/3/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(f) Kelajuan 13.   B4 DJ1 E1

 11-15/3/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(g) Prinsip Latihan 14.   B1 DJ2 E1
15.   B2 DJ2 E1

 18-22/3/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

1. Permainan: (a) Bola Baling 16.   B5DJ2E1

23/3/13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1-5/4/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

2. Pengurusan konflik dan stres 17.   B5DK1E1

8-12/4/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

1. Permainan: (a) Bola Baling

 15-19/4/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Badminton 18.   B4DJ1E1.

 22-26 /4/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Badminton 19.   B3DJ2E1

 29/4/13-3/5/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

3. Penyalahgunaan bahan 20.   B3DK2E1

 6-10/4/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(a)     Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) 21.   B5 DJ1 E1

  13 -17/5/13

PJ

PENTAKSIRAN PUSAT

20-24/5/13

PK

PENTAKSIRAN PUSAT

25/5/13

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 10-14/6/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(b)           Kekuatan Otot

17-21/6/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

(c)           Kuasa

 24-28/6/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

1. Keselamatan: (i) Akta perlindungankanak-kanak 22.   B1 DK3 E1
23.   B2 DK4 E1 .

 1-5/7/13

PJ

KECERGASAN FIZIKAL

2. Olahraga: (a) Balapan 24.   B2 DJ3 E1
25.   B3 DJ2 E2

8-12/7/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

2. Olahraga (a) Balapan

 15-19/7/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Padang:(i) Merejam lembing 26.   B1 DJ3 E1
27.   B1 DK3 E2
28.   B3 DJ2 E3
29.   B4 DJ2 E2

22-26/7/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PESEKITARAN

1. Keselamatan: (i) Akta perlindungan kanak-kanak

29/7/13 -2/8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Padang: (i) Merejam lembing

3/8/13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

12-16/8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

3. Pendidikan Pergerakan:  (a) Gimnastik Artistik 30.   B2 DJ4 E1
31.   B4 DJ3 E1

19-23/8/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Gimnastik Irama

26-30 /8/12

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(b) Gimnastik Irama

2-6/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(c) Gimnastik Pendidikan

9-13/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

(d) Pergerakan Kreatif

16-20/9/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

4. Rekreasi: (a) Rekreasi 32.   B1 DJ4 E1
33.   B2 DJ5 E1
34.   B5 DJ3 E1  

23-27/9/13

PK

GAYA HIDUP SIHAT

3. Penyalahgunaan bahan: Kesan pengambilan dadah kepada: (ii) Keluarga

30/9/17-4/10/13

PJ

KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI

4. Rekreasi: (a) Rekreasi;  (i) Orienteering 35.   B4 DJ4 E1

7-11/10/13

PJ

KESUKANAN

1. Pengurusan: Pengurusan alatan sukan dan permainan: (i) Penyemakan stok 36.   B3 DJ3 E1

14-18/10/13

PK

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

2. Pertolongan cemas 37.   B3 DK3 E1
38.   B4 DK1 E1

21-25/10/13

PJ

KESUKANAN

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: 39.   B1 DJ5 E1
40.   B2 DJ6 E1
41.   B5 DJ4 E1

Sebenarnya ada 42 Evidens

28/10/13 –

1/11/13

PJ

KESUKANAN

3. Etika

4-8/11/13

PJ

PENTAKSIRAN PUSAT

11-15/11/13

PK

PENTAKSIRAN PUSAT

16/11/13

Disediakan oleh: MATIN ANAK BAJI

//

1 Komen »

Rancangan Pelajaran BM Tingkatan 2 2013

SMK COCHRANE, KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MALAYSIA, TINGKATAN DUA 2013

MIN

TARIKH

UNIT/TEMA

Penulisan / Tatabahasa / Komsas

KEMAHIRAN BAHASA

(Fokus utama/fokus sampingan)

CATATAN

Penilaian (Evidens/Instrumen)

 1. 1.    

2-4/1/13

 • Unit 1: Pelajar Cemerlang
 • Karangan Respons Terbuka 1: Menulis Dialog antara dua orang sahabat tentang isu semasa.
 • Kata Nama hlm. 10
 • Peribahasa hlm.9
 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)

-maksud

-tema dan persoalan

-gaya bahasa

BIDANG INTERPERSONAL1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang. Aras 1 (iv). Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

Hari pertama persekolahan 2013 
 1. 2.    

7-11/1/13

 • Unit 1: Pelajar Cemerlang
 • Karangan Berpandukan Bahan Rangsangan 2: Peta minda: Kepentingan/cara-cara memupuk semangat perpaduan
 • Kata Nama hlm. 10
 • Peribahasa hlm.9
 • Pantun Dua Kerat (Nasihat)

-(sambungan minggu 1)

BIDANG INTERPERSONAL1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang. Aras 1 (iv). Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i). Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

 
 1. 3.    

14-18/1/13

 • Pemahaman Pantun Empat Kerat  (Muhibah dan perpaduan)
 • Kata Ganti Nama hlm 19-20
 • Pembentukan Kata Nama hlm 110 dan 120
 • Pantun Empat Kerat (Muhibah dan perpaduan)

-maksud

-gaya bahasa

-belajar cara membina pantun empat kerat

BIDANG INTERPERSONAL1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1(i). Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan.  Aras 1 (v). Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni.1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 2 (i). Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv). Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (v)Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan penggunaan dalam karya

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 4.    

21-25/1/13

 • Unit 2: Merentas Desa hlm. 12
 • Ringkasan dan pemahaman 1: Surat kiriman tidak rasmi hlm. 21
 • Kata Nama Majmuk hlm. 121
 • Imbuhan Kata Majmuk hlm. 122
 • Kosa kata/istilah hlm. 15
 • Peribahasa hlm. 17
 • Sajak Persahabatan

-maksud

-tema dan persoalan

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i). Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.2.2 Menghuraikan idea yang bernas kritis dan kreatif. Aras 1(i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. (ii)Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk mengemukakan pendapat.BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.5Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak.

12.4Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

1.      B1 DL1 E1
2.      B1 DB1 E1

 

 1. 5.    

28/1/13 – 1/2/13

 • Unit 2: Merentas Desa hlm. 12
 • Karangan Respons Terbuka 2: Karangan gambaran hlm. 17
 • Kata Nama Ganda hlm. 139
 • Kata Kerja Transitif hlm. 28
 • Kata Kerja Transitif Pasif hlm. 29
 • Prosa Tradisi: Raja Muda

-maksud

-tema dan persoalan

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1(iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1(v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 

 1. 6.    

4-8/2/13

 • Unit 3: Sahabat Remaja hlm. 21
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 3: Peranan ibu bapa mendidik anak-anak hlm.27
 • Ayat Dasar hlm. 178

Pola FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FS

 • Prosa Tradisi: Raja Muda

-sinopsis

-tema dan persoalan

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii)Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan

3.      B1 DT1 E1 

11-15/2/13

 • Petikan Rencana MyKad hlm. 29
 • Ringkasan dan pemahaman 2: Kelebihan atau kekurangan MyKaD
 • Kata Kerja Tak Transitif hlm. 38
 • Pembentukan Kata Kerja hlm 91
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 1-2:

-Sinopsis

-Tema

-Persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. Aras 1 (v) Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 8.    

18-22/2/13

 • Unit 4  Makanan dan Kesihatan hlm. 32
 • Karangan respons terbuka 3: Karangan fakta hlm. 35
 • Jenis-jenis Frasa hlm 167
 • Gaya bahasa hlm. 44-45
 • Laras bahasa hlm. 47
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 3-4

-Watak dan perwatakan

-latar

BIDANG INTERPERSONAL6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai.BIDANG MAKLUMAT7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (ii). Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim berdasarkan teks.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. Aras 1 (iii). Mengemukakan jenis, siri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 

 

 1. 9.    

25/2/13 – 1/3/13

 • Unit 4: Makanan dan Kesihatan
 • Karangan berpadukan bahan rangsangan 4: Merumuskan carta, pengambilan makanan yang seimbang hlm. 34
 • Aspek gaya bahasa hlm. 57
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 5-6

-Latar

-Plot

BIDANG INTERPERSONAL6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1(i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya-pengucapan yang sesuai.BIDANG MAKLUMAT8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv) Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

BIDANG ESTETIK

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.  Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya. Aras 2 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

4.      B2 DL1 E1
5.      B2 DB1 E1

 

 1. 10.       

4-8/3/13

 • Unit 5: Nikmat Kemerdekaan
 • Ringkasan dan pemahaman 5: Kepentingan perpaduan antara rakyat hlm. 45-46
 • Kosa kata dan istilah sastera
 • Ayat Tunggal hlm. 190
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 7-8

-plot

-Teknik plot

BIDANG INTERPERSONAL 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii)Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama asa hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.2 Menceritakan aspek yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak. . Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 11.       

11-15/3/13

 • Unit 6: Kasih Sayang hlm. 55
 • Karangan respons terbuka 4: Menulis cerpen (cereka) hlm. 58
 • Kata Adjektif hlm. 51
 • Ragam Ayat (4 Ragam Ayat)
 • Ayat Penyata
 • Kata tugas: Kata penyambung ayat hlm. 59
 • Novel Wira Persona Avatari Bab 9-10

-Gaya bahasa

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks.BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim, homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapatkan penerangan.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membincangkan teks, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

12.2Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 

 1. 12.       

18-22/3/13

 • Unit 7: Industri Sukan di Malaysia hlm. 66
 • Ringkasan dan pemahaman 6: Petikan tentang kepentingan bersukan
 • Kata Sendi Nama hlm 97-99
 • Kata Praklausa

-Kata Seru hlm. 70

-Ayat Seruan hlm. 210

 • Novel Wira Persona Avatari Bab 11-12

-Nilai

-pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv). Mengajuk soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 

 

 

23/3/13 – 31/3/13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

 

 1. 13.       

1-4/4/13

 • Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 6: Langkah-langkah
 • Kata perintah hlm. 71
 • Ayat perintah hlm. 211
 • Bidalan hlm. 83
 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut

-Sinopsis

-Tema dan Persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.BIDANG MAKLUMAT7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 

 1. 14.       

8-12/4/13

 • Unit 8: Tanpa Vektor Hidup Sihat hlm 73
 • Ringkasan dan pemahaman 7: Cara-cara mengawal penyakit yang berpunca daripada vektor.
 • Kata Tanya hlm 70
 • Ayat Tanya
 • Kata Kerja hlm. 75
 • Cerpen: Anak Penggunting Rambut

-Watak dan perwatakan

-Plot dan teknik plot

-Nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i)   isi dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan.Aras 1 (ii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

6.      B2 DT1 E1
7.      B2 DT1 E2

15-19/4/13

 • Unit 9: Keunikan Seni Warisan hlm. 84
 • Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88
 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104
 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

-Sinopsis

-Tema dan persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 16.       

22-26/4/13

 • Unit 9: Keunikan Seni Warisan hlm. 84
 • Karangan respons terbuka 6: Menulis rencana hlm. 88
 • Kosa kata/istilah hlm. 87
 • Kata sendi nama hlm 103-104
 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

-Sinopsis

-Tema dan persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1(v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan..

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 17.       

29/4/13 – 3/5/13

 • Unit 10: Mengeratkan Persahabatan hlm. 94
 • Ringkasan dan pemahaman 8: Petikan kepentingan sahabat bagi remaja
 • Kata Tugas: Kata Penyambung Ayat hlm. 60
 • Kata Praklausa hlm. 70-72
 • Prosa Tradisi Hikayat Opu Daeng Menambun

-Nilai

-Pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 18.       

6-10/5/13

 • Unit 11:  Peristiwa Bersejarah hlm. 106
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 9: Peta minda Kepentingan mempelajari mata pelajaran Sejarah.
 • Kata perintah
 • Kata pembenar
 • Perumpamaan hlm.105
 • Drama Inflakasta

-Tema

-Persoalan

-gaya bahasa

BIDANG INTERPERSONAL1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan kata, sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.BIDANG MAKLUMAT

9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. Aras 2 (i) Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan bahan edaran yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan

8.      B3 DL1 E1
9.      B3 DL1 E2

 

 1. 19.       

13-17/5/13

  Ujian PBS/Pentaksir Pusat Jangka Pendek (2 minggu)

 

 1. 20.       

20-24/5/13

Ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia Ujian PBS/Pentaksir Pusat Jangka Pendek

Ditaksir oleh guru

  25/5/13   CUTI PERTENGAHAN TAHUN  
 1. 21.       

10-14/6/13

 

 • Unit 12: Yang Indah itu Bahasa hlm. 113
 • Karangan respons terbuka 8: Menulis karangan pendapat; Kepentingan teknologi maklumat dalam memajukan negara /kemahiran menulis syair hlm. 119
 • Kata penguat
 • Kata sendi nama
 • Drama Inflakasta

-Plot

-Gaya bahasa

-Nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan.7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti  maklumatBIDANG MAKLUMAT

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

10.  B3 DB1 E1
11.  B3 DB1 E2

 

 1. 22.       

17-21/6/13

 • Unit 13: Angkatan Tentera di Persada Antarabangsa hlm. 124
 • Latihan /bahan perbincangan: Peta minda sumbangan Angkatan Tentera Malaysia hlm. 126.
 • Kata penegas
 • Kata nafi
 • Prosa Tradisi Inderaputera

-Tema

-Persoalan

BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 1 (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea.BIDANG MAKLUMAT

7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 

 1. 23.       

23-27/6/13

 • Unit 14: Indahnya Negaraku 132
 • Latihan Pemahaman petikan hlm 132/140: Karangan berangsangan carta pai hlm. 136
 • Penjodoh bilangan hlm. 117
 • Kata arah
 • Kata pemeri
 • Prosa Tradisi Inderaputera

-Watak dan perwatakan

-Plot

BIDANG INTERPERSONAL1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualanBIDANG MAKLUMAT9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (ii)

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. Aras 2  (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

 

 1. 24.       

1-5/7/13

 • Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang hlm. 142
 • Pemahaman petikan kemakmuran Sarawak hlm. 143.
 • Karangan respons terbuka 9: Menulis karangan perbahasan/perbincangan hlm. 144.
 • Ayat Penyata
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Kata bilangan
 • Drama di sini Bakti Disemadi

-Tema dan persoalan

-Plot

BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.BIDANG MAKLUMAT9.1 Mengguna kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi

12.  B3 DT1 E1
13.  B3 DT1 E2

 

 1. 25.       

8-12/7/13

 • Unit 15: Sarawak Bumi Kenyalang hlm. 142
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan 11: Gambar foto hlm. 42.
 • Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca hlm. 128
 • Perbilangan hlm 130
 • Kosa kata/istilah hlm. 125
 • Drama di sini Bakti Disemadi

-Gaya bahasa

-Nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.1  Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 1. 14.  B4 DL1 E1
 2. 15.  B4 DL1 E2

 

 1. 26.       

15-19/7/13

 • Karangan berpandukan bahan rangsangan:
 • Menukarkan maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang dibaca kepada bentuk grafik atau sebaliknya dengan lengkap.
 • Ayat Perintah hlm. 211
 • Ayat Nafi hlm. 221
 • Sajak Ketenangan Sajak

-maksud

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.5 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.BIDANG MAKLUMAT7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan.

7.5 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

16.  B4 DB1 E1
17.  B4 DT1 E1   

22-26/7/13

 • Unit 16: Teknologi Binaan hlm. 152
 • Ringkasan dan pemahaman 10: Langkah-langkah mengembalikan keseimbangan ekosistem di Kuala Lumpur hlm. 157.
 • Pembentukan Kata Adjektif hlm 148-151
 • Menghubungkaitkan maklumat tersirat daripada bahan yang dibaca dengan pelbagai bahan bacaan lain.
 • Syair Perang Saudara di Pahang Burung-burung Pagi
BIDANG INTERPERSONAL1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.2.1 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG MAKLUMAT

7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

18.  B5 DL1 E1
19.  B5 DL1 E2

 

 1. 28.       

29/8/13 – 2/8/13

 • Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka hlm. 161.
 • Latihan pemahaman/Bahan Petikan Pelabuhan Melaka hlm 161-162.
 • Menyatakan maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan yang dibaca.
 • Syair Nasihat (Penghujung Thamarat al-Muhimmah)

-maksud

-mencipta syair

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.BIDANG MAKLUMAT7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

7.7 BIDANG ESTETIK

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

20.  B5 DB 1 E1
21.  B5 DB 1 E2

 

 

4-11/8/13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

 1. 29.       
12-16 /8/13
 • Menghasilkan karya kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik.
 • Cerpen/Sajak

-Ungkapan menarik

 • Hikayat Anggun Cik Tungal

-sinopsis

-plot

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus-terang.BIDANG MAKLUMAT7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersurat berdasarkan isi tersurat.

BIDANG ESTETIK

10.4Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

22.  B5 DT1 E1

19-23/8/13

 • Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik.
 • Menulis rencana
 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis
 • Hikayat Anggun Cik Tungal
BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 

23.  B5 DT1 E2

26-30/8/13

 • Menghasilkan karya bukan kreatif yang lengkap dengan gaya penulisan yang menarik.
 • Menulis rencana
 • Penanda wacana
 • Ayat gramatis
 • Hikayat Anggun Cik Tungal
BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 

 1. 32.       

2-6/9/13

 • Unit 18: Herba Malaysia hlm. 174
 • Karangan berpandukan bahan rangsangan: Kepentingan hutan
 • Pembentukan perkataan baharu: Imbuhan pinjaman hlm. 159.
 • Gema Sepi Gadis Genius
BIDANG INTERPERSONAL1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.BIDANG MAKLUMAT9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

 

 1. 33.       

9-13/9/13

 • Unit 19: Sungai Khazanah Berharga hlm. 181.
 • Pemahaman petikan hlm. 181:
 • Karangan respons terbuka: Menulis Syarahan cara-cara memelihara kebersihan sungai.
 • Jenis-jenis Frasa: Latihan pengukuhan hlm. 167.
 • Ayat laras klasik hlm. 168-169.
 • Cerpen Warkah daripada Ibu

-Nilai dan pengajaran

 

 

BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.

BIDANG MAKLUMAT

7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut.  Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

BIDANG ESTETIK

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

24.  B6 DL1 E1

16-20/9/13

 • Unit 20: Industri Pembuatan Bot dan Perahu hlm. 192.
 • Aktiviti pemahaman hlm. 192-193.
 • Mengolah ayat hlm. 177.
 • Ayat Dasar (Latihan pengukuhan)
 • Simpulan bahasa hlm. 173.
 • Cerpen Capa Rengat
BIDANG INTERPERSONAL.2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai.BIDANG MAKLUMAT

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema- persoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.

25.  B6 DB1 E1

 

 1. 35.       

23-27/9/13

 • Unt 21: Bintang di Lautan
 • Ringkasan dan pemahaman
 • Kosa kata/istilah
 • Laras bahasa
 • Memurnikan karya
 • Menulis puisi
 • Pantun Empat Kerat (Agama)
BIDANG INTERPERSONAL2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.BIDANG MAKLUMAT7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.  Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi, metafora, simile dan personifikasi. Aras 3 (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi.

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

26.  B6 DB1 E2

 

 1. 36.       

23/9/13 – 4/10/13

 • Unit 22: Meniti Alaf Siber hlm. 213.
 • Menjawab soalan pemahaman
 • Menulis karya  bukan kreatif
 • Memberi komen
 • Penjodoh Bilangan hlm. 201
 • Ayat Pasif hlm. 199.
 • Sajak Hari Guru

-maksud

-bentuk

-gaya bahasa

-nilai dan pengajaran

BIDANG INTERPERSONAL2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat.2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah.BIDANG MAKLUMAT

7.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan.

 

 1. 37.       

7-11/10/13

 • Unit 23: Angkasa Raya
 • Menjawab soalan pemahaman
 • Menyenaraikan maklumat hlm. 228.
 • Menulis karangan perbahasan hlm. 222.
 • Ayat Seruan hlm. 210
 • Ayat PPerintah hlm. 211
 • Drama Hemodialisis
BIDANG INTERPERSONAL2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai.BIDANG MAKLUMAT7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks.

BIDANG ESTETIK

10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (íì) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

10.6 Mengulas karya sastera dari segi aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan susut pandangan. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.  Aras 1 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

 

 1. 38.       

14-18/10/13

 • Penulisan karangan pendapat/fakta
 • Menyunting kesalahan kata dan ayat dalam sesebuah karya.
 • Pantun nasihat
 • Kata penegas
 • Ayat naïf
 • Kesalahan kata dan ayat
 • Drama Hemodialisis
BIDANG INTERPERSONAL1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.BIDANG MAKLUMAT9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak.

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.  Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

27.  B6 DT1 E1
28.  B6 DT1 E2 

 

 1. 39.       

21-25/10/13

 • Unit 24: Saalam Perpisahan hlm. 231.
 • Mengarang pantun perpisahan hlm. 239.
 • Ayat majmuk gabungan
 • Sajak Laut
BIDANG INTERPERSONAL1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja.BIDANG MAKLUMAT7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat.

8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima.

BIDANG ESTETIK

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 (¡) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

 

 1. 40.       

28/10/13 – 1/11/13

 • Penulisan rencana
 • Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan
 • Ayat majmuk pancangan
 • Kesalahan kata dan ayat
 • Syair Mendapat Gemala Naga
 • Sajak Warkah Kepada Generasi
BIDANG INTERPERSONAL7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isi-isi penting daripada pelbagai bahan.BIDANG MAKLUMAT9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

BIDANG ESTETIK

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa.

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

 
 1. 41.       

4-8/11/13

Bahan disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia

PENTAKSIRAN PUSAT (JANGKA PANJANG)

 

 1. 42.       

11-15/11/13

Bahan disediakan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia

  PENTAKSIRAN PUSAT (JANGKA PANJANG)

 

 1. 43.       

16/11/13

CUTI AKHR TAHUN

 

Disediakan oleh

………………………………………………………………………

MATIN ANAK BAJI

 

Disemak dan disahkan oleh

 

………………………………………….

WAN NURA BT WAN HUSIN

Guru Kanan Bidang Bahasa

 

//

9 Komen-komen »

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers